Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Spór zbiorowy w Kompanii Węglowej

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Związki zawodowe Kompanii Węglowej żądają wycofania się spółki z niektórych założeń planu restrukturyzacyjnego.  W poniedziałek rozpoczęły procedurę zbiorowego sporu z pracodawcą.

Związki nie zgadają się na zwolnienia pracowników administracji oraz żądają  gwarancji działania wszystkich kopalń spółki aż do wyczerpania złóż. Wszczęcie sporu zbiorowego to odpowiedź związkowców na przedstawiony przez zarząd projekt programu restrukturyzacji KW do 2020 r. Zakłada on zmniejszenie zatrudnienia w administracji o ponad tysiąc osób, likwidację niektórych świadczeń związanych z wynagrodzeniami, zamrożenie płac, sprzedaż kopalni Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej, a także łączenie kopalń i tworzenie spółek z zakładów wchodzących w skład KW.

Zarząd spółki - jak powiedział w poniedziałek jej wiceprezes Marek Uszko - deklaruje rzeczowy dialog ze stroną społeczną i liczy na kompromis w trudnych społecznie kwestiach.  W poniedziałkowym piśmie, informującym pracodawcę o rozpoczęciu procedury sporu zbiorowego, związkowcy domagają się m.in. utrzymania obecnego stanu zatrudnienia, a także poziomu wynagrodzeń skorygowanego o wskaźnik inflacji.

"Obawiamy się, że łączenie kopalń ma służyć wyłącznie temu, aby można je było łatwo zlikwidować. Bo wtedy nie będzie się mówić o zamykaniu kopalni, ale o likwidacji ruchu, pola wydobywczego czy złoża" - wskazał wiceprzewodniczący górniczej Solidarności Stanisław Kłysz.

Gotowy projekt programu restrukturyzacji spółki został przekazany Radzie Pracowników Kompanii 29 listopada. Rada ma 45 dni na wyrażenie swojej opinii, a związki zawodowe 30 dni. Natomiast zarząd Kompanii na realizację postulatów zgłoszonych w ramach sporu zbiorowego ma czas do 12 grudnia; później uruchomione będą kolejne procedury związane ze sporem. Od ponad miesiąca w kopalniach Kompanii trwa pogotowie strajkowe.

Czytaj więcej.