Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Spotkanie konsultacyjne dla rad pracowników w Warszawie

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Szanowni Państwo,

zapraszamy na kolejne bezpłatne spotkanie konsultacyjne dla rad pracowników.

Nad projektem nowelizacji Ustawy tym razem będziemy dyskutowali w Warszawie, dnia 7 grudnia 2015 roku, w Centrum Konferencyjnym Atrium, Al. Jana Pawła II 25, w Sali nr 7, w godzinach 11.00 – 14.00.

W trakcie dwóch wcześniejszych spotkań, w Poznaniu i Rzeszowie, uczestniczący w nich przedstawiciele rad pracowników chętnie dzielili się swoimi uwagami na temat Ustawy. Ich zaangażowanie w dyskusję dowodzi, jak bardzo jest potrzebne wprowadzenie zmian do Ustawy. Pokazuje również, jak bardzo liczą na nie rady pracowników.

Na konsultacje nad projektem nowelizacji Ustawy tym razem zapraszamy do Warszawy. Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 1 grudnia 2015 roku. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w spotkaniu potwierdzimy wysłanym przez nas mailem.

Pobrany ze strony formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać wybraną drogą:

mailem: malgorzata.jankowska@grupainspro.pl

lub faksem: 42 630 17 49,

lub pocztą na adres: Grupa INSPRO Sp z o.o. ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Jankowska

mail: malgorzata.jankowska@grupainspro.pl

tel. 519 300 633

Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy

Na ostatnie spotkanie konsultacyjne w 2015 roku już wkrótce zaprosimy Państwa do Łodzi.

logo fio