Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Spotkanie z Europejską Radą Zakładową AXA, czyli o dialogu na wysokim poziomie

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

To była inspirująca i merytoryczna rozmowa. Spotkanie z przedstawicielami Europejskiej Rady Zakładowej AXA (ERZ AXA) odbyło się 14 lutego 2017 roku w Warszawie, podczas wizyty jej delegacji w naszym kraju.

Jeśli czerpać wzorce to od najlepszych! Dlatego ucieszyła nas możliwość wymiany doświadczeń i rozmowy z przedstawicielami rady w Warszawie. ERZ AXA reprezentowali:

  • Olivier Pelras – sekretarz ERZ AXA,
  • Hedi Ben Sedrine – zastępca sekretarza,
  • Patricia Nunez – dział komunikacji,
  • Steve Gooden i Jessica Hardy – członkowie rady,
  • Paweł Życki – przewodniczący rady pracowników AXA w Polsce.
spotkanie z ERZ AXA

Ze strony Centrum Wspierania Rad Pracowników (CWRP) udział wzięli:

  • Rafał Górski – prezes Instytutu Spraw Obywatelskich,
  • Małgorzata Jankowska – Instytut Spraw Obywatelskich.

https://twitter.com/axa_ewc/status/831536764435197954

Rafał Górski opowiedział o historii, celach oraz działalności Centrum Wspierania Rad Pracowników na rzecz rad i rozwoju dialogu pracowniczego w firmach. Kierujący pracami ERZ AXA, Olivier Pelras, zaznaczył, że jednym z kluczowych zadań ERZ jest wprowadzanie do dialogu harmonii, wspieranie dialogu lokalnego w różnych krajach, a nie jego zastępowanie. Dążenie do wspierania dialogu wskazał jako podobieństwo w działalności ERZ AXA i CWRP.

Oczywiście ERZ ma możliwości interweniowania na poziomie ponadnarodowym, ale nasi rozmówcy zapewniali, że nie czyni tego nigdy w sposób bezpośredni. Jej rolą jest pomoc w uzdrawianiu kontaktów między pracownikami a lokalną dyrekcją.

Poziom wewnątrzzakładowej komunikacji w AXA robi wrażenie. Przewodniczący polskiej rady pracowników, Paweł Życki, zauważył, że podczas prac w ERZ doświadczył prawdziwej konsultacji strategii firmy, zanim zostaje ona wprowadzona.

Nasi rozmówcy podkreślali, że rada pracowników jest miejscem, w którym można się zapoznać ze zmianami. Służy do poznania strategii zmian w przedsiębiorstwie.

Z dużą dozą szacunku patrzę, jak broni się praw pracowników we Francji. Trochę zazdroszczę wam, że macie tyle wolności. W Polsce związki zawodowe mają złą prasę, ponieważ przez ostatnie 25 lat elity polityczne robiły wszystko, żeby związki były przedstawiane w czarnym świetle. Natomiast radom pracowników nie dano szansy do zaistnienia w debacie publicznej i w związku z tym, nie są w niej teraz obecne – zauważył Rafał Górski.

Europejska Rada Zakładowa AXA powstała w 1996 roku, co czyni ją jedną z najstarszych. W radzie zasiada 50 członków, reprezentujących łącznie blisko 77 tysięcy pracowników z 15 europejskich krajów, w tym z Polski. Pracami ERZ AXA kieruje 12-osobowy sekretariat, który o sprawach firmy dyskutuje podczas comiesięcznych spotkań. W ciągu roku organizowane są również dwa spotkania plenarne z udziałem całej rady i prezesa Grupy AXA. Jak wynika z harmonogramu, w firmie nie brakuje okazji do prowadzenia dialogu na różnych szczeblach. Firma AXA to ubezpieczeniowy gigant z siedzibą w Paryżu.

W trakcie godzinnej rozmowy poruszono wiele wątków, ale, oczywiście, jeszcze więcej tematów czeka na przedyskutowanie. Na zakończenie spotkania ustalono, że ponownie zobaczymy się w kwietniu br. w trakcie najbliższej wizyty ERZ AXA w Polsce.