Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Świeże rady dla rady

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Szanowni Państwo,

W związku z napływaniem do Centrum coraz większej ilości pytań dotyczących m.in. powoływania i funkcjonowania rad w zakładach pracy czy też sposobów porozumiewania się z pracodawcą zdecydowaliśmy upowszechnić je wszystkim. Mamy nadzieję, że będą one przydatne wszystkim odbiorcom naszych działań.

Wniosek o zorganizowanie wyborów podpisany przez 10% pracowników

zakładu spotkał się z negatywnym przyjęciem ze strony pracodawcy i wywieraniem

presji na pracowników, którzy go podpisali. W wyniku działań pracodawcy część

pracowników wycofała swój podpis. Czy w tej sytuacji wniosek jest nieważny?

Ustawa nie przewiduje czegoś

takiego, jak wycofanie podpisu pod wnioskiem. Jeżeli wniosek został sporządzony

prawidłowo i dostarczony do pracodawcy, to ma on obowiązek od tego dnia

uruchomić procedury wyborcze. Jeżeli tego nie zrobi, narusza ustawę i naraża

się na odpowiedzialność karną. Nawet jeżeli kilka zastraszonych osób oświadczy,

że wycofuje swój podpis, nie ma to znaczenia dla procedury, która już powinna biec. Jedynie

oświadczenie, że ich podpisy zostały sfałszowane może wstrzymać bieg procedur,

bo oznacza to, że wniosek nie był prawidłowy.

Jaki jest termin wybrania przewodniczącego rady i uchwalenia regulaminu

jej funkcjonowania? Czy wystąpienie do pracodawcy jest ważne, jeżeli rada nie

ma wybranego przewodniczącego?

Nie ma terminu, do którego rada

ma obowiązek wybrać ze swego grona przewodniczącego i uchwalić regulamin. Ten brak nie wstrzymuje działania rady, która może normalnie funkcjonować. Dla ważności wystąpień wobec

pracodawcy wymagane jest podpisanie takiego wystąpienia przez większość

członków rady pracowników, a nie przez przewodniczącego. Ustawa nie przewiduje

żadnych szczególnych kompetencji dla przewodniczącego rady pracowników. Jego

funkcja jest czysto koordynacyjna, a nie stanowiąca, chyba że regulamin

uchwalony przez radę stanowi inaczej.