Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Szkolenie dla rad pracowników w Warszawie

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Zapraszamy na szkolenie dla rad pracowników pt. „Rada pracowników – szkolenie na start”, które odbędzie się 31 maja 2017 r. w Warszawie.

Program szkolenia:

Rada pracowników – szkolenie na start: 

 1. Przegląd przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie rady pracowników.
  • 1.1 Dyrektywa 2002/14/WE.
  • 1.2 Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
 1. Jak dobrze przeprowadzić wybory do rady pracowników?
  • 2.1 Zgłoszenie kandydatów i regulamin wyrobów.
  • 2.2 Wybór przewodniczącego rady pracowników.
  • 2.3 Zmiana składu rady – wybory uzupełniające.
  • 2.4 Zasady powoływania kolejnej kadencji rady.
 1. Narzędzia rady pracowników.
  • 3.1 Co powinno zawierać dobre porozumienie z pracodawcą?
  • 3.2 Co powinien zawierać dobry regulamin działania rady?
 1. Podstawy informowania i konsultowania.
  • 4.1 Zakres informacji o przedsiębiorstwie do których uprawniona jest rada pracowników.
  • 4.2 Forma przekazywania informacji i konsultowania.
  • 4.3 Praktyczne przykłady z działalności rady pracowników w zakresie informowania i konsultowania.
 1. Ochrona członków rady pracowników
  • 5.1 Podstawa prawna ochrony członków rady pracowników.
  • 5.2 Ochrona członków rady pracowników po wygaśnięciu kadencji.
 1. Skutecznie działająca rada pracowników
  • 6.1 Analiza SWOT dla rady: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia.
  • 6.2 Plan działania rady.

belka szkolenia

Szkolenie poprowadzi:

rafał górskiRafał Górski – absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego, Studium Menedżerskiego MiniMBA (Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania), Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, Akademii Coachingu.Od 2007 roku współtwórca i ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników. Prowadzi szkolenia, coaching i doradztwo. Pracował dla rad pracowników m.in. Volkswagen Group Polska, ORACLE Poland, PGE Energia Odnawialna, Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o., Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o., Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., East West Spinnig, GRUPA OŻARÓW S.A., Hochtief Polska S.A. Felietonista Tygodnika Solidarność i tygodnika Wprost.

belka szkolenia

Koszt 680 zł (+23% VAT) / osoba

Cena zawiera:

 • Wynajem sali;
 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat uczestnictwa;
 • Całodniowe wyżywienie (obiad, przerwy kawowe);
 • Doradztwo po szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 maja 2017 r. 

W przypadku zainteresowania szkoleniem prosimy o przesłanie formularza do dnia 21 maja 2017 r. na adres: rady@instytut.lodz.pl lub na numer faksu: 42 630 17 49.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy (doc)

Ważne: O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!

Dodatkowo prosimy o wydrukowanie, podpisanie formularza oraz wysłanie go pocztą na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO), ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź z dopiskiem: szkolenie otwarte dla rad pracowników.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Patrycją Kołomańską:512-132-364 lub 42 630 17 49.