Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Szkolenie dla Rad Pracowników w Warszawie

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie na kolejne płatne szkolenie skierowane dla rad pracowników. Tym razem odbędzie się w środę 12 grudnia w godzinach 11.00-16.00. Będzie ono miało miejsce w Warszawie, w Hit Hotel na ulicy Ignacego Kłopotowskiego 33.

Na zgłoszenia czekamy do 3 grudnia, do godziny 15.00.

Można przesyłać je faksem na numer: 42 630-17-49 lub mailowo na adres rady@instytut.lodz.pl.

W sprawie pytań proszę kontaktować się z P. Natalią Kryczką w godzinach 12.30 - 15.00 pod numerem 519 300 633.

Jedna rada pracowników może delegować więcej niż jedną osobę. Jednocześnie zapraszamy osoby nie będące członkami rad pracowników, a zainteresowane powołaniem rady w swoim zakładzie pracy.

UWAGA! W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniej niż 5 osób, organizator ma prawo odwołać szkolenie na 6 dni przed terminem szkolenia. Koszt za szkolenie zostanie wówczas w pełni zwrócony.

UWAGA! Nieobecność na szkoleniu należy zgłaszać do 6 dni roboczych przed terminem szkolenia.W innym wypadku koszty szkolenia nie zostaną zwrócone.

Zespół Centrum Wspierania Rad Pracowników