Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Szkolenie - europejskie rady zakładowe

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Fundusz Gospodarczy organizuje szkolenie

skierowane do liderów związkowych z firm ponadnarodowych, dotyczące tworzenia ERZ i rad

pracowników, w ramach projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską

pt."Europejskie Rady Zakładowe i Rady Pracowników jako platforma dialogu

autonomicznego w poznawaniu i określaniu wspólnych interesów pracodawców i

pracowników"

Więcej informacji na stronie NSZZ "Solidarność".