Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Trochę statystyki

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Poza kilkoma wyjątkami, ustawa zezwala na powoływanie rad pracowników w przedsiębiorstwach, które zatrudniają 50 i więcej pracowników. Ile takich podmiotów działa w Polsce? W ilu działają rady?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających 50 i więcej osób, wyniosła łącznie 17.022. W 13.905 przedsiębiorstwach pracowało od 50 do 249 osób, a 250 i więcej pracowników zatrudnionych było w 3.117.

Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym samym okresie czasu działało około 520 rad pracowników.

Rok później liczba firm zatrudniających 50 i więcej osób wzrosła nieznacznie do 17.194. Od 50 do 249 osób pracowało w 13.948 przedsiębiorstwach, a 250 i więcej pracowników znalazło zatrudnienie w 3.246. Ile pozostało rad? Sprawdzimy.

źródła: GUS, MRPiPS