Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Trybunał Konstytucyjny zbada zapis o zachowaniu tajemnicy

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Grzywna lub więzienie dla członka rady pracowników za ujawnienie danych, zastrzeżonych przez pracodawcę. Co dalej z przepisem?

Członek rady pracowników lub osoba, o której mowa w art 15, jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 16 ust. 1, ujawnią dane, co do których pracodawca zastrzegł poufność, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny” - czytamy w Ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (art. 19, ust. 2).

Z takim zapisem nie zgodziła się Irena Lipowicz, sprawująca do 21 lipca 2015 roku funkcję rzecznika praw obywatelskich. W styczniu 2015 roku wystosowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, apelując o uznanie zapisu za niezgodny z Konstytucją. Jej zdaniem „ustawodawca nie tylko nie wskazał konkretnie, jakiego typu informacje należy rozumieć pod pojęciem „danych”, ale nawet nie zawarł wskazówek, umożliwiających w jakikolwiek sposób zrekonstruowanie zakazanej normy. W związku z tym, adresaci przedmiotowej normy - tj. członkowie rad, jak również osoby, o których mowa w art. 15 ustawy o informowaniu pracowników, nie mogą na podstawie wskazanego przepisu określić zarysu zabronionego czynu” (wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, str. 4).

Jak informuje portal puls.hr, innego zdania niż była rzecznik praw obywatelskich jest Prokuratura Generalna. Uważa ona, że rady pracowników, na podstawie przekazanych przez pracodawcę informacji, są w stanie rozróżnić, które z danych są objęte klauzulą poufności przez pracodawcę i nie można ich ujawniać (PG: Kara za ujawnienie zastrzeżonych danych dla członków rady pracowników jest konstytucyjna).

Na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego trzeba jeszcze poczekać.

A co na ten temat sądzą sami członkowie rad pracowników? Ciekawe.