Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

W obronie pani prezes

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Wnp.pl informuje, że Rada Pracowników działająca w PSE Operator zaapelowała do resortu skarbu o stosowanie merytorycznych kryteriów ocen działalności spółki. Pracownicy odnieśli się w ten sposób do prób zmian zarządu ich firmy.

Spółka jest niezależnym operatorem systemu przesyłowego, wydzielonym ze struktur Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Działająca w niej Rada Pracowników właśnie wystosowała list do Michała Krupińskiego, wiceministra Skarbu Państwa. „Rada Pracowników w PSE Operator z dużym niepokojem obserwuje nagłaśnianie w prasie próby zmian prezesa zarządu naszej firmy” – napisano w nim. Rada już wcześniej zwracała się z prośbą o to, aby decyzje personalne dotyczące władz spółki były podejmowane zgodnie ze statutem i odpowiednimi procedurami

.

Zdaniem Rady, rolą ministra Krupińskiego i całego resortu powinno być wspomaganie Operatora Systemu Przesyłowego oraz dbałość o jego niezakłóconą pracę, a nie jego osłabianie. „Oczekujemy pełnej realizacji planu działania Polskiej Grupy Energetycznej (PSE) do końca 2007 roku i podjęcia stosownych uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy PGE i PSE Operator dotyczących przekazania majątku sieciowego oraz spółek eksploatujących zgodnie z Pana deklaracjami kierowanymi do rady i organizacji związkowych działających w PSE Operator” – możemy przeczytać w piśmie. Rada dodaje, że wierzy, że merytoryczne kryteria będą decydować o doborze władz spółki.

Pod koniec czerwca Stefania Kasprzyk została wybrana w drodze konkursu na drugą już kadencję i powołana na stanowisko prezesa zarządu spółki jednomyślną decyzją jej Rady Nadzorczej. Podczas ostatniego posiedzenia Rady, pomimo nacisków Krupińskiego, nie dokonała ona zmian w zarządzie spółki. Kilka godzin po zamknięciu posiedzenia jeden z członków Rady, Jerzy Skrzypek, został odwołany i zastąpiony przez Bogumiła Dudka, który startował w konkursie na stanowisko prezesa jako konkurent Kasprzyk.

Tekst ukazał się 7.11.2007 w Magazynie "Obywatel".