Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Weź udział w bezpłatnym spotkaniu dla rad pracowników w Poznaniu

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Przedstawicieli rad pracowników zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu konsultacyjnym w Poznaniu, w poniedziałek, 19 października 2015 roku, w godzinach od 12.00 do 15.00.

Celem spotkania jest m.in. zebranie opinii rad pracowników na temat zmian, jakie należałoby wprowadzić w „Ustawie o ramowych warunkach informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami".

Korzyści dla uczestników:

  1. Wskazanie zmian, jakie należy wprowadzić w ustawie, żeby wzmocnić pozycję rad pracowników i zwiększyć ich możliwości działania.
  2. Konsultacje z ekspertem Centrum Wspierania Rad Pracowników – Piotrem Ciompa – na wybrane przez rady tematy.
  3. Wymiana doświadczeń między radami, działającymi w obrębie jednego województwa lub sąsiednich.

Jak wziąć udział w spotkaniu?

  1. Wybierz miasto, znajdujące się najbliżej siedziby twojej rady pracowników.
  2. Wybierz przedstawiciela rady, który będzie ją reprezentował na spotkaniu (warunek konieczny ze względu na ograniczoną liczbę miejsc).
  3. Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij go i prześlij wybraną drogą:

Pobierz zaproszenie i program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy do dnia

12 października 2015 roku. Udział w spotkaniu potwierdzimy wysłanym przez nas mailem.

Informacje o spotkaniach w innych miastach (zobacz więcej).

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Jankowska

Grupa INSPRO

malgorzata.jankowska@instytut.lodz.pl

tel. 519 300 633

logo fio