Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Wolontariat się opłaca!

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Z ogromną przyjemnością oznajmiamy, iż nasz wieloletni

wolontariusz Piotr Ciompa otrzymał dyplom

z wyróżnieniem w konkursie „Biznes dla wolontariatu 2011” organizowanym przez

Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych.

Konkurs dał szansę i możliwość organizacjom pozarządowym (w tym naszej Fundacji Instytut Spraw

Obywatelskich) na wyróżnienie prospołecznych działań osób z sektora biznesu,

które im w jakiś sposób pomogły.

 

Nasz działacz i aktywista niezaprzeczalnie pomaga Fundacji przy programie Rad

pracowników. Swoją wiedzę i umiejętności przekazuje podczas bezpłatnych

szkoleń orazpoprzez udzielanie porad

prawnych członkom rad.

Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękujemy Piotrowi za

dotychczasową pomoc i współpracę.