Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Wysłaliśmy pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

4 listopada 2013 r. wysłaliśmy pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym zwracamy się z

wnioskiem o wniesienie skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność artykułu 19 ust.2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z

artykułem 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Skarga dotyczy nierównego traktowania obywateli piastujących funkcje członków rad pracowników i

członków rad nadzorczych oraz działaczy związków zawodowych w kontekście odpowiedzialność za

ujawnienie informacji poufnej.

Publikujemy dla Państwa treść pisma i czekamy na odpowiedź Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.