Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Wystąpiliśmy do MRPiPS o patronat nad Forum Rad Pracowników

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Do pani Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwróciliśmy się z prośbą  o objęcie honorowym patronatem Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników.

– Sytuacja rad pracowników w Polsce stale się pogarsza, a ich liczba systematycznie maleje. Jedną z głównych przyczyn takiego regresu jest wadliwie skonstruowana ustawa z dnia

7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Żeby przeciwdziałać tym niekorzystnym tendencjom, Instytut Spraw Obywatelskich i Grupa INSPRO przygotowały projekt nowelizacji wyżej wymienionej ustawy. Projekt nowelizacji ustawy został poddany konsultacjom rad pracowników podczas ośmiu spotkań konsultacyjno-sieciujących. Odbyły się one w: Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Białymstoku i Gdańsku – podkreśliliśmy w piśmie.

Rady pracowników mogą powstawać w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 50 osób. Takich firm jest w Polsce powyżej 18 tysięcy. Sprawa dotyczy wiec szerokich rzesz pracowników: – Gorąco polecamy uwadze Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tematykę rad pracowników. Dotyczy ona ponad 4 300 000 pracowników, zatrudnionych w ok. 18 500 firmach, którzy czekają  na rozstrzygnięcia, mające  zadecydować o przyszłości rad  pracowników w naszym kraju. Mamy nadzieję, że w związku z dużym znaczeniem społecznym poruszanego zagadnienia Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zechce objąć swoim patronatem Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników.

Na odpowiedź ministerstwa będziemy czekali z nadzieją i niecierpliwością.

Aby podkreślić wagę wydarzenia i ważność poruszanej tematyki, członków Rad Pracowników zachęcamy do jak najliczniejszego udziału w Forum.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 25 maja 2016 r.

Dziękujemy za już nadesłane zgłoszenia.

pismo

logo fio