Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

XI edycja konkursu ,,Pracodawca Przyjazny Pracownikowi"

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

We wtorek, 19. 03. 2019 roku, w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość nadania tytułu ,,Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom". To już jedenasta edycja konkursu, który ma na celu wyróżnienie 22. firm spełniających najwyższe standardy zatrudnienia. 

Za organizację wydarzenia oraz ustalenie kryteriówo ceny odpowiada związek zawodowy ,,NSZZ Solidarność". Wśród głównych wymogów znajdują się m.in.:

  • przestrzeganie prawa pracy,
  • zawieranie układów zbiorowych pracy,
  • zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony,
  • uzwiązkowienie,
  • funkcjonowanie Rady Pracowników,

Plebiscyt wyróżnia oraz promuje pracodawców aktywnie budujących dialog między firmą a jej pracownikami, dbających o stabilność zatrudnienia, higienę w pracy oraz bezpieczeństwo. Laureaci mogą przez trzy lata posługiwać certyfikatem, świadczącym o dobrej woli instytucji względem zrzeszania się pracowników w związki zawodowe i respektowania ich postulatów. Czołową trójkę pracodawców w tym roku tworzą:

  1. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju
  2. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu
  3. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach