Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne dla rad pracowników

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Przedstawicieli rad pracowników zapraszamy na bezpłatne spotkania regionalne, organizowane w ramach projektu „Rady pracowników – skuteczne narzędzie zwiększania zaangażowania obywateli w życie publiczne". Spotkania odbywać się będą w różnych miastach Polski od października 2015 r. do czerwca 2016 r. ­­w godzinach południowych. Każde z nich potrwa około trzech godzin. 

Celem spotkań jest m.in. zebranie opinii rad pracowników na temat zmian, jakie należałoby wprowadzić w „Ustawie o ramowych warunkach informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami”. Będzie to ważny krok w staraniach o jej nowelizację.

Korzyści dla uczestników:

  1. Wskazanie zmian, jakie należy wprowadzić w ustawie, żeby wzmocnić pozycję rad pracowników i zwiększyć ich możliwości działania.
  2. Konsultacje z ekspertem Centrum Wspierania Rad Pracowników – Piotrem Ciompa –  na wybrane przez rady tematy.
  3. Wymiana doświadczeń między radami, działającymi w obrębie jednego województwa lub sąsiednich.

Łącznie roboczo zaplanowano osiem spotkań od października 2015 do kwietnia 2016 w następujących miastach:

  • Poznań – 19 października 2015,
  • Rzeszów – 6 listopada 2015,
  • Warszawa – listopad 2015,
  • Łódź – grudzień 2015,
  • Wrocław – styczeń 2016,
  • Kraków – styczeń 2016,
  • Lublin – luty 2016,
  • Gdańsk – luty 2016.

Prezentowana lista terminów i miast ma charakter orientacyjny. Jeśli z jakiegoś regionu otrzymamy informacje, że właśnie tam istnieje szczególna potrzeba zorganizowania spotkania, w miarę możliwości zostanie wzięta pod uwagę zmiana lokalizacji. Dlatego rady pracowników prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących miejsc, jak również zgłaszanie tematów, które chcielibyście Państwo poruszyć. Informacje o terminach i kolejnych spotkaniach będą podawane na bieżąco na stronie internetowej  www.radypracownikow.info.

Osoby zdecydowane na udział w wybranym spotkaniu, prosimy o przesłanie maila z wybranym miastem i swoimi danymi kontaktowymi na adres: malgorzata.jankowska@instytut.lodz.pl. Po ustaleniu szczegółów prześlemy informację o terminie i miejscu spotkania.

Jak wziąć udział w spotkaniu?

  1. Wybierz miasto, znajdujące się najbliżej siedziby twojej rady pracowników.
  2. Wybierz przedstawiciela rady, który będzie ją reprezentował na spotkaniu (warunek konieczny ze względu na ograniczoną liczbę miejsc).
  3. Pobierz ze strony  www.radypracownikow.info formularz zgłoszeniowy, wypełnij go i prześlij wybraną drogą:

Wprowadzenie podziału regionalnego ma ułatwić Państwu dojazd i oszczędzić czas. Ale, oczywiście, chęć uczestniczenia w wybranym spotkaniu można zgłaszać z każdego rejonu kraju. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Jankowska

Grupa INSPRO

malgorzata.jankowska@instytut.lodz.pl

tel. 519 300 633

logo fio