Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Kształtowanie dobrego klimatu w miejscach pracy – zapraszamy na seminarium SGH

W piątek 27 maja w godz. 10.30 – 14.30 odbędzie się seminarium SGH „Kształtowanie dobrego klimatu w miejscach pracy w obliczu zagrożeń psycho-społecznych. Walka o wysoką produktywność polskiej pracy”. 

Podczas seminarium odbędą się dwa panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, ekspertów, naukowców:

  1. Pokonywanie zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy (stres, wypalenie, mobbing, przemoc, nękanie).
  2. Budowanie pozytywnego klimatu w zakładzie pracy dla osiągania wyższej produktywności i satysfakcji życiowej. Czy pomogą technologie teleinformatyczne?

Podczas paneli dyskusyjnych przedstawione zostaną m.in.:

  • zagadnienia związane z zagrożeniami psychospołecznymi oraz metodami wychodzenia z nich;
  • wyniki badań na ten temat;
  • stan prawny;
  • inicjatywy na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom psychospołecznym, podejmowane m.in. przez związki zawodowe, organizacje pracodawców;
  • dyskusje prowadzone w kraju i za granicą na temat szans i zagrożeń w miejscu pracy.

Seminarium odbędzie w dwóch formach:

  • na żywo w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162, sala nr 152 (budynek „G”)
  • online za pomocą linku – https://bit.ly/3xOykG5

Osoby do kontaktu: Andrzej Zybała, azybal@sgh.waw.pl, 604 234 827.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 15 maja 2022: azybal@sgh.waw.pl