Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec związków zawodowych i rad pracowników

Kompetencje rady pracowników i związków zawowdowych są często zagadnieniem problematycznym w wielu zakładach pracy. Zachęcamy do zapoznania się z szczegółowym podziałam dotyczącym obowiązków informacyjnych pracodawcy względem tych dwóch podmiotów.

Przygotowaliśmy dla Państwa w przystępnej tabeli opis obowiązków informacyjnych pracodawcy z podziałem na rady pracowników i związki zawodowe.

Zapoznaj się (plik pdf)

Przygotowano w ramach projektu Centrum Wspierania Rad Pracowników dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033.

Logotypy: Komitet Do Spraw Pożytku Publicznego, Narodowy Instytut Wolności, Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych