Aktualności

porady eksperta

Różnice między związkami zawodowymi a radą pracowników

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzeniu z nimi konsultacji została uchwalona w 2006 r. Jednomyślnie przez wszystkie kluby parlamentarne. Od początku była traktowana, jako dziecko niechciane, narzucone Dyrektywą 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiającą ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej określonej w dyrektywie. czytaj więcej

Koło Naukowe Prawa Pracy

Studenci prawa UŁ wspierają rady pracowników

Od początku 2012 r. Koło Naukowe Prawa Pracy, działające przy Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy wsparciu merytorycznym pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Prawa Pracy WPiA UŁ współpracuje z Instytutem Spraw Obywatelskich „INSPRO” w ramach projektu Centrum Wspierania Rad Pracownikówudzielając odpowiedzi na pytania zadawane przez Rady Pracowników z całej Polski. czytaj więcej

IV otwarte szkolenie dla rad pracowników miniaturka

Relacja z konferencji „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój”

25 listopada 2017 r. w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój”. Wydarzenie było okazją, aby podkreślić rolę rad pracowników w uczestnictwie w zarządzaniu zakładem pracy. Podczas konferencji swoje wystąpienia mieli eksperci Centrum Wspierania Rad Pracowników: Piotr Ciompa i Rafał Górski. czytaj więcej

pracodawca przyjazny pracownikom

Wybrano Pracodawców Przyjaznych Pracownikom

W X konkursie „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” Komisja Certyfikacyjna wyłoniła 27 laureatów. W ramach konkursu oceniano m.in. biorąc pod uwagę przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie, funkcjonowanie rady pracowników oraz przeciwdziałanie mobbingowi. czytaj więcej

1 2 3 4 76