Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Polska zapłaci karę za brak implementacji dyrektywy o sygnalistach?

Wskutek półtorarocznej opieszałości polskiego rządu Komisja Europejska 10 marca 2023 skierowała do Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko Polsce. 

Rzecz tyczy się unijnej dyrektywy z 23 października 2019 r. ustanawiającej zasady i procedury ochrony tzw. sygnalistów (osoby, które zgłaszają informacje uzyskane w związku z pracą na temat łamania prawa). Polska jest już mocno po czasie, w którym implementacja dyrektywy powinna mieć miejsce. Termin upłynął w grudniu 2021 r.

W przedmiotowej sprawie skarga została także skierowana przeciwko Czechom, Niemcom, Estonii, Hiszpanom, Włochom, Luksemburgowi i Węgrom.

Polski rząd ma dwa miesiące na przygotowanie i złożenie odpowiedzi w sprawie.