Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Pracownicy zwolnieni z opłat sądowych przed sądem pracy

28 września weszła w życie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z bardzo ważnymi zmianami w zakresie opłat sądowych ponoszonych w sprawach z zakresu prawa pracy.

Co to oznacza dla pracowników? W myśl nowej treści art. 35 ustawy w sprawach cywilnych pracownicy nie zapłacą ani złotówki od pozwów składanych do sądów pracy. Opłatę stosunkową w wysokości 5 proc. będą musieli zapłacić wyłącznie od apelacji, ale tylko od kwoty przekraczającej 50 tys. zł. Jest to bardzo istotna zmiana dla pracowników, która zdecydowanie ułatwi dochodzenie prawa i podjęcie decyzji o skierowaniu sprawy do sądu pracy. Teraz pracownik będzie mógł za darmo pozwać pracodawcę, a jedynym kosztem, w przypadku ewentualnej przegranej sprawy w sądzie, będzie konieczność zwrotu kosztów zastępstwa procesowego adwokata lub radcy prawnego występującego w sądzie w imieniu pracodawcy.

Przygotowano w ramach projektu Centrum Wspierania Rad Pracowników dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033.

Logotypy: Komitet Do Spraw Pożytku Publicznego, Narodowy Instytut Wolności, Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych