Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników
Logotypy Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033

Ruszył projekt Centrum Wspierania Rad Pracowników

Z dniem 1 grudnia 2022 roku Instytut Spraw Obywatelskich rozpoczął realizację projektu Centrum Wspierania Rad Pracowników, dzięki któremu zwiększy się dostęp rad pracowników i sygnalistów do bezpłatnych porad prawnych oraz do opinii prawnych, a także informacji i materiałów. Ważnym elementem działań będzie tworzenie przestrzeni do wymiany opinii, doświadczeń i sieciowania w czasie Forum Rad Pracowników.

Projekt realizowany jest dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033.

Celem projektu jest podniesienie jakości oraz dostępności poradnictwa prawnego dla rad pracowników i sygnalistów w Polsce oraz wsparcie instytucjonalne Centrum Wspierania Rad Pracowników.

Projekt ma zasięg ogólnopolski.

Wśród głównych działań warto wymienić w szczególności:

  • udzielanie bezpłatnych porad prawnych przedstawicielom rad pracowników i sygnalistom
  • zorganizowanie IV Forum Rad Pracowników
  • prowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych
  • rozwój instytucjonalny Instytutu.

Na realizację zadania publicznego przeznaczono środki finansowe w wysokości 301 087,80 zł, w tym 113 372,00 zł w 2022 roku oraz 187 715,80 zł na rok 2023.