Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Kolejne spotkanie robocze na temat projektu ustawy o ochronie sygnalistów

15 maja 2024 r. w Sejmie RP, w sali im. Jacka Kuronia, podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się spotkanie robocze dotyczące kształtu poszczególnych artykułów rządowego projektu ustawy o ochronie sygnalistów. W posiedzeniu aktywny udział brała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Instytut Spraw Obywatelskich reprezentowali Michał Jarosławski - pracownik merytoryczny Centrum Wspierania Rad Pracowników oraz dr. Jakub Rzymowski - autor ekspertyzy Instytutu Spraw Obywatelskich stanowiącej analizę przepisów omawianego na posiedzeniu projektu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa, pracodawców, a także strona społeczna. Większość proponowanych zmian była przez przedstawicieli rządu opiniowana negatywnie.

Kolejne spotkanie komisji, podczas którego prace te będą kontynuowane zaplanowano na 21.05.2024, na godzinę 16:00.