Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Odbyło się V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników

15 maja 2024 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyło się V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele rad pracowników, związków zawodowych, organizacje zrzeszające pracodawców, dziennikarze, posłowie i senatorowie, politycy, urzędnicy, inni zaproszeni goście.

Wydarzenie współprganizował Klub Parlamentarny Lewica Razem. Uroczystego otwarcia wraz z Rafałem Górskim Prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich dokonała Paulina Matysiak Posłanka Partii Lewica Razem.
Podczas Forum odbyła się debata w ramach dwóch paneli. W pierwszym dyskutanci w osobach Macieja Koniecznego - posła partii Lewica Razem, Piotra Ostrowskiego - Przewodniczącego OPZZ, Macieja Wituckiego - Prezydenta Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, Jana Przywoźnego - Wiceprzewodniczącego Forum Związków Zawodowych oraz Krzysztofa Kwiatkowskiego - Senatora Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej zajmowali się tematem rad pracowników i ich przydatności w codziennych relacjach pracodawca-pracownik.

Drugi panel dotczył tematu sposobów wykorzystania ESG przez rady pracowników. W dyskusji uczestniczyli Urszula Jóźwiak, Prezeska, Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, ekspertka Instytutu ESG, Daniel Kiewra, Ekspert, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Ilona Pietrzak, Wiceprezes, Instytut Spraw Obywatelskich.

Podczas Forum przedstawiciele Instytutu Spraw Obywatelskich przedstawili projekt nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji zachęcając wszystkich zgromadzonych gości do zapoznania się z dokumentem i zgłaszania uwag.

Na zakończenie głos zabrała Dorota Olko, posłanka Klubu Parlamentarnego Nowej Lewicy.

V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników organizujemy w ramach projektu „Centrum Wspierania Rad Pracowników” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2024-2025 r.