Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Zapraszamy na IV Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników

Forum Rad Pracowników wraca!

IV Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników odbędzie się 26 września 2023 r. w Warszawie.

To jedyne tego rodzaju wydarzenie dla członków rad pracowników z całej Polski.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Jednodniowe wydarzenie zostanie podzielone na trzy panele dyskusyjne i wystąpienia zaproszonych gości - ekspertów i praktyków partycypacji pracowniczej. Tegoroczne Forum będzie poświęcone tematyce partycypacji pracowniczej, ochrony sygnalistów i ESG.

Celem Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników jest sieciowanie członków rad, wymiana doświadczeń, a także zwiększenie obecności rad pracowników w życiu publicznym.

Podczas Forum zabiorą głos członkowie rad i eksperci. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie: Dlaczego i jak warto wzmocnić rady pracowników? Zapraszamy. 

Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się już dziś!

Zgłoszenia udziału będziemy potwierdzać telefonicznie.


Zarejestruj się bezpłatnie na wydarzenie

PROGRAM WYDARZENIA:

TERMIN: 26 września 2023 r., godz. 10:00-15:45

MIEJSCE: IV OGÓLNOPOLSKIE FORUM RAD PRACOWNIKÓW

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 128, Warszawa

ORGANIZATOR: Instytut Spraw Obywatelskich 

10:00-10:30

Rejestracja, poranna kawa

--------------

10:30-10:45

Otwarcie Forum - Rafał Górski, Instytut Spraw Obywatelskich

--------------

10:45-12:00

Panel I

Dialog społeczny w miejscu pracy

Maciej Konieczny, poseł Sejmu RP, Lewica Razem

Andrzej Zybała, Szkoła Główna Handlowa

Piotr Ciompa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Piotr Krzyżaniak, OZZ Inicjatywa Pracownicza

Moderacja: Rafał Górski, Instytut Spraw Obywatelskich

--------------

12:00-12:15

Przerwa kawowa

--------------

12:15-13:30

Panel II

Prawo o sygnalistach i ESG – jak może je wykorzystać rada pracowników

Jakub Rzymowski, Uniwersytet Łódzki

Michał Sobczyk, KPMG

Ryszard Stocki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Grzegorz Makowski, Szkoła Główna Handlowa

Moderacja: Robert Barański, Instytut Spraw Obywatelskich

--------------

13:30-14:30

Przerwa obiadowa

--------------

14:30-15:30

Panel III

Dobre praktyki rad pracowników

Wystąpienia 3 członków rad pracowników, którzy podzielą się swoim doświadczeniem, w obszarach:

Jak mobilizować pracowników do wzmocnienia rady?

Jak osiągać sukcesy w działaniach rady?

Jak rozmawiać z zarządem?

Moderacja: Patrycja Kołomańska-Denys, Instytut Spraw Obywatelskich

--------------

15:30-15:45

Podsumowanie i zakończenie - Rafał Górski, Instytut Spraw Obywatelskich

Więcej o prelegentach:

Maciej Konieczny

Maciej Konieczny

Poseł partii Razem, klubu Lewicy z Górnego Śląska. Wybrany 22262 głosami w okręgu nr 31. Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych oraz członek Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Przewodniczy Polsko-Palestyńskiej Grupie Parlamentarnej oraz jest członkiem Delegacji Sejmu i Senatu RP na Konferencję Parlamentarną Morza Bałtyckiego. Ponad stukrotnie zabierał głos w debacie sejmowej. Wychował się w Gliwicach na Śląsku, na górniczym osiedlu. Ukończył kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W ciągu ostatnich 15 lat był magazynierem, ochroniarzem, sprzedawcą, aż w końcu dziennikarzem i doradcą samorządów. Od kilkunastu lat aktywnie działa politycznie na rzecz godnych warunków pracy, sprawiedliwych podatków i państwa, które nie zostawia nikogo za burtą. Żywi przekonanie, że to Polska, która nie zostawia nikogo za burtą w zjednoczonej, solidarnej Europie jest najlepszym gwarantem naszego bezpieczeństwa, dobrobytu i rozwoju. Jest jednym z założycieli partii Razem, członkiem jej Zarządu przez kilka kadencji, obecnie w Radzie Krajowej.

Andrzej Zybała

Andrzej Zybała

Tytuł naukowy doktora, a następnie doktora habilitowanego uzyskał w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Rozprawę doktorską poświęcił zagadnieniu dóbr publicznych w warunkach globalizacji, a książkę habilitacyjną – problematyce polityki publicznej. Analizował w niej elementy szeregu polityk branżowych – ekonomicznych i społecznych. Ostatnio opublikował książki: „Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce. W poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części naszych działań publicznych”, 2016 oraz „Zarządzanie i partycypacja pracownicza w Polsce. Od modelu folwarcznego do podmiotowości”, 2019. Członek Rady Instytutu Spraw Obywatelskich.

Piotr Ciompa

Piotr Ciompa

Zawodowo menedżer w średnich i dużych przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego, obecnie członek zarządu jednej ze spółek Skarbu Państwa. Do 2019 roku stały współpracownik Instytutu Spraw Obywatelskich zaangażowany w Centrum Wspierania Rad Pracowników oraz kampanię Obywatele Decydują. Prezes Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Piotr Krzyżaniak

Piotr Krzyżaniak

Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, członek Komisji Krajowej i Zespołu ds. Prawnych OZZ Inicjatywa Pracownicza, prawnik związku zawodowego OZZ Inicjatywa Pracownicza.

Jakub Rzymowski

Jakub Rzymowski

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy, wykładowca akademicki, szkoleniowiec i doświadczony trener. Ekspert i praktyk w zakresie ochrony danych osobowych (specjalizacja – ochrona danych medycznych), podpisu elektronicznego oraz informatyzacji w administracji. Prelegent ogólnopolskich konferencjach naukowych, prowadzący liczne szkolenia i webinaria oraz wieloletni współpracownik firmy Polbi.

Michał Sobczyk

Michał Sobczyk

Specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz raportowania ESG, zawodowo związany z KPMG Polska. Autor, konsultant merytoryczny i redaktor raportów oraz strategii ESG przedsiębiorstw z różnych sektorów. Przez wiele lat związany z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami nieformalnymi poszukującymi zrównoważonych społecznie, ekonomicznie i ekologicznie rozwiązań ustrojowych i gospodarczych.

Ryszard Stocki

Ryszard Stocki

Dr hab., psycholog, badacz, mówca i konsultant. Pomagał w niemal wszystkich rodzajach organizacji wprowadzać systemy partycypacyjne, które pozwalają na poszanowanie godności każdego człowieka. Obecnie głównym tematem jego badań jest wpływ patologii organizacyjnych na życie codzienne ludzi. W ramach programu Marie Skłodowska-Curie Outgoing Fellowships prowadził trzyletni projekt badawczy pt: „Co-operative Isomorphism,” w którym badał wpływ zmian stylu życia na rezygnację z wartości spółdzielczych. Współpracuje z uniwersytetami: Saint Mary’s University w Halifax, NS Kanada, Uniwersytetem Mondragon w Hiszpanii, z Akademią Ignatianum w Krakowie, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II. Ostatnio opublikował książkę: „Nieobliczalny eksperyment. Jak mądrze żyć w XXI w.?”.

Grzegorz Makowski

Grzegorz Makowski

Doktor socjologii, adiunkt w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, ekspert forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego. Zajmuje się m.in. zagadnieniami korupcji, polityki antykorupcyjnej oraz dobrego rządzenia, problematyką społeczeństwa obywatelskiego i sytuacją organizacji pozarządowych, a także socjologią problemów społecznych. Autor i współautor książek, artykułów naukowych i publikacji prasowych, w tym między innymi: Sygnaliści w Polsce okiem pracodawców i związków zawodowych (Fundacja im. Stefana Batorego, 2016), Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników (Fundacja im. Stefana Batorego, 2014), Korupcja jako problem społeczny (Trio, 2008). Zapalony cyklista.Propozycja napisania tekstu o galeriach handlowych (osobiście jestem przywiązany do amerykańskiego terminu shopping mall) dla „Gazety SGH” sprawiła mi podwójną przyjemność. Po pierwsze, dlatego że dopiero co zacząłem pracę na tej zacnej uczelni. Po drugie, dlatego że od tej właśnie tematyki zaczęła się moja kariera naukowa. Książka pt. Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, wydana przez nieistniejące już wydawnictwo Trio po raz pierwszy w 2004 roku była moją pierwszą poważną publikacją naukową. I choć od tamtego czasu bardziej jestem pochłonięty innymi tematami, takimi jak polityka antykorupcyjna, czy społeczeństwo obywatelskie, to wciąż interesuję się kulturą konsumpcyjną, w tym także centrami handlowymi. Staram się śledzić co ważniejsze publikacje i być „na bieżąco”. A tematyka centrów handlowych w szczególnych okolicznościach, jakich w tej chwili doświadczamy stała się znów bardzo aktualna.

Magdalena Madzia

Magdalena Madzia

Związkowczyni, polityczka, członkini Partii Razem, kandydatka do Sejmu z okręgu 27 (Bielsko-Biała). Od dawna zajmuje się tematami związanymi z pracą i prawem pracy. W działalności związkowej pojęcie godnego zatrudnienia i wynagrodzenia pojawia się równie często, jak kwestie równości i dyskryminacji nie tylko ze względu na płeć. Jest również Społeczną Inspektorką Pracy oraz Członkinią Rad Pracowniczych wielu kadencji. Jako działaczka związkowa wie, że tylko silne związki zawodowe, dobre przepisy i działające instytucje kontrolne są w stanie zapewnić dobre warunki pracy i płacy.

Mariusz Ławnik

Mariusz Ławnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Zawodowo specjalista ds. finansów, Aktualnie zatrudniony jako doradca biznesowy w Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich. Wcześniej 14 lat w bankowości jako specjalista od kredytów dla firm i kredytów mieszkaniowych oraz 1 rok jako specjalista ds. finansów Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Praktyk i entuzjasta zwiększania partycypacji pracowniczej, aktywnego udziału strony społecznej w przedsiębiorstwach, jeden z inicjatorów próby zmiany przepisów prawa pracy dot. szczególnej ochrony stosunku pracy działaczy związkowych. Przewodniczący Komitetu Założycielskiego i pierwszy Przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników mBank S.A. (2021-2022), członek Rady Pracowników mBank S.A.(kadencja 2019-2021).

Radosław Kaczmarski

Radosław Kaczmarski

Pracownik jednego z największych Banków Komercyjnych w Polsce dzięki osobistemu zaangażowaniu, doszło do powołania obecnej Rady Pracowników w jego przedsiębiorstwie. Członkiem rady pracowników jest już drugą kadencję, a także dzięki nabytym doświadczeniom i wiedzy wraz z grupą Pracowników założył Związek Zawodowyfunkcjonujący już od roku w banku, który wraz z upływem czasu, cały czas powiększa swój stan liczebny.

Radosław Kaczmarski


W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:

Patrycja Kołomańska-Denys 

e-mail: patrycja.kolomanska-denys@instytut.lodz.pl

519-300-646, 42 630 17 49

Przygotowano w ramach projektu Centrum Wspierania Rad Pracowników dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033.

Logotypy: Komitet Do Spraw Pożytku Publicznego, Narodowy Instytut Wolności, Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych