Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Baza wiedzy

odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czym są rady pracowników?

Rada pracowników to rodzaj organu reprezentacji pracowniczej ustanowiony przez ustawę z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. stawa ta została uchwalona w wyniku implementacji Dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.3.2002 r., ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej.

Jaką funkcję mają rady?

Rady pracowników, działając na rzecz dobra wspólnego, wśród pracowników danej firmy rozwijają postawy prospołeczne, które mogą przekładać się na inicjowanie działań wspólnotowych poza miejscami pracy. W założeniu rada pracowników jest pośrednikiem w kontaktach na linii pracodawca — pracownicy, zajmuje się zdobywaniem informacji o stanie firmy i przekazywaniem ich załodze. Członkowie rady prowadzą dialog wewnątrzzakładowy, analizują dokumenty. Zajmując się polityką informacyjną na temat kondycji ekonomicznej firmy i perspektyw jej działania, budują atmosferę i świadomość społeczności pracowniczej.

Gdzie tworzy się rady pracowników?

Rady pracowników powinny być tworzone u pracodawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i zatrudniają co najmniej 50 pracowników.

Ilu członków ma rada pracowników?

Skład rady uzależniony jest od liczby zatrudnionych pracowników. W zakładach liczących od od 50 do 250 pracowników wynosi 3 pracowników; od 251 do 500 pracowników – 5 pracowników; powyżej 500 pracowników – 7 pracowników.

Ile trwa kadencja rady pracowników?

Kadencja rady pracowników trwa 4 lata od dnia jej wyboru.

Publikacje

raporty i biuletyny z naszej bazy wiedzy

Porady eksperta

Rezygnacja z członkostwa w radzie pracowników

Proszę o instrukcję jak należy postąpić, w sytuacji gdy jedna z osób składa rezygnacje z bycia członkiem Rady Pracowników. Takie pytanie otrzymaliśmy od jednej z rad pracowników. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią ekspertów. Z …

Czytaj całość →

Przykładowy regulamin komisji wyborczej

Kontynuujemy temat wyborów do rady pracowników. Przygotowaliśmy przykładowy Regulamin Komisji Wyborczej., który ma na celu ustalenie zasad, procedur i obowiązków związanych z organizacją wyborów. Regulamin komisji wyborczej (doc) Czytaj …

Czytaj całość →

Wybory do rady pracowników

Przygotowując wybory do rady pracowników warto pamietać o zapisach ustawy o informowaniu pracowników i prowadzeniu z nimi konsultacji. Przypominamy najważniejsze w nich. Na gruncie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o …

Czytaj całość →