Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Aktywność Obywatelska nr 2(23)/2020

Aktywność Obywatelska nr 2(23)/2020 – okładka

Zapraszamy do lektury numeru Biuletynu Aktywność Obywatelska w całości poświęconemu tematowi rad pracowników.

Przegrana bitwa. Wojna trwa

Po 14 latach kampanii obywatelskiej na rzecz rad pracowników odnieśliśmy parlamentarny sukces. Temat rad wrócił do Senatu dzięki wsparciu senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, byłego prezesa NIK; 29 września br., na posiedzeniu trzech komisji: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Ustawodawczej, senatorowie zdecydowali o przyjęciu projektu nowelizacji ustawy o radach pracowników.

Projekt zmian, przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich, miał na celu ułatwienie działania rad pracowników w czasach koronawirusa.

Pracownicy bez tarczy

Niestety 3 grudnia podczas 18. posiedzenia Senat odrzucił nasz projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Głosowało 98 senatorów, 50 było za odrzuceniem (wszyscy senatorowie PiS oraz dwóch senatorów PO), 48 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Nie składamy broni. Przegraliśmy bitwę, ale nie wojnę. Sukcesem jest przerwanie ciszy o radach pracowników na forum parlamentu. Wkrótce poinformujemy Państwa o nowych działania na froncie po stronie rad pracowników.

Rafał Górski

Pobierz publikację ze strony Instytutu Spraw Obywatelskich

Zachęcamy do rozesłania/wydrukowania biuletynu w swoim zakładzie pracy.

Czytaj online w serwisie ISSUU