Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Aktywność Obywatelska nr 2(25)/2021

Aktywność Obywatelska nr 2(25)/2021 – okładka

Zapraszamy do lektury numeru Biuletynu Aktywność Obywatelska w całości poświęconemu tematowi rad pracowników.

III Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników

Za nami III Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników, które zorganizowaliśmy 23 czerwca w Senacie RP. Zachęcam Państwa do lektury tekstów w tym numerze „Aktywności Obywatelskiej”, dla których inspiracją było Forum. Dostępny jest też zapis wideo wydarzenia.

Moje trzy refleksje:

Bez pracy nie ma kołaczy

Po pierwsze, rady pracowników są niezbędne do rozwoju potencjału polskich firm. Bez pracy nie ma kołaczy, a bez pracowników nie będzie silnej gospodarki. Pracowników, którzy mają sprzyjające warunki do pracy. A sprzyjające warunki w firmie to np. „klimat rozmowy” zamiast „klimatu strachu”.

Rada to nie związek

Po drugie, rady pracowników to nie są związki zawodowe. Rada pracowników jest ukierunkowana na troskę o dobro wspólne, jaką jest przedsiębiorstwo z jego zobowiązaniami społecznymi. Rada nie reprezentuje interesu tylko tych, którzy płacą składki. W 85% firm nie ma związków zawodowych i w nich potrzebne są rady pracowników. Potrzebny jest dostęp do informacji i konsultacje.

Zdrowe kolano

Wreszcie po trzecie, pracownicy potrzebują nowelizacji ustawy o radach pracowników (Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji). W 2006 roku w wyniku porozumienia ponad podziałami między rządem, związkami zawodowymi i pracodawcami, pracownicy dostali ustawę, która przyczynia się do zwijania rad, zamiast ich rozwijania. To tak, jakby zawodnikowi, który ma startować w maratonie, strzelić na starcie w kolano, i później dziwić się, że tak słabo biegnie…

Tych z Państwa, którzy chcą zaangażować się w działania na rzecz rad pracowników, proszę o kontakt.

Rafał Górski

Pobierz publikację ze strony Instytutu Spraw Obywatelskich