Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Peryskop 1

Peryskop 1 – okładka

Pierwszy numer biuletynu dla rad pracowników.

W numerze m.in.:

Pisma, procedury, przepisy

Propozycja wystąpienia rady pracowników do pracodawcy ws. uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty

Propozycja wystąpienia rady pracowników do pracodawcy ws. informacji na temat projektu uchwały o dalszym istnieniu spółki

Procedura przyjmowania uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty oraz uchwały o dalszym istnieniu spółki

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Na warszawskiej Pradze.

13 listopada 2009 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy postanowieniem sygn. akt XXIII Ga 578/09 nakazał zarządowi Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie udostępnienie radzie pracowników danych dotyczących wynagrodzeń w zakładzie pracy oraz raportu biegłego rewidenta.

Ekspert radzi.

Czy prezes spółki ma prawo do odmowy zgody na obradowanie w trakcie godzin pracy?

Czy posiedzenia rady pracowników mogą się odbywać w regulaminowych godzinach pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia dla ich uczestników?

Czy pracodawca ma rację odmawiając członkowi rady pracowników zwolnienia z obowiązków służbowych za zachowaniem wynagrodzenia na czas posiedzenia rady w regulaminowym czasie pracy?

Pobierz PDF

Czytaj online w serwisie ISSUU