Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Projekt nowelizacji ustawy

Projekt nowelizacji ustawy – okładka

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r.O informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji – przygotowany przez ekspertów INSPRO w 2016 r.

Czytaj projekt nowelizacji