Przydatne dokumenty i linki

Ustawa o europejskich radach zakładowych

Udostępniamy Państwu ustawę o europejskich radach zakładowych.

Ustawę o europejskich radach można pobrać w pliku pdf (140 KB).

Przykład porozumienia z Pracodawcą

Często pytacie n­as Państwo jak powinno wyglądać porozumienie z Pracodawcą. Z­asadniczo odradzamy podpisywania porozumień, jeżeli nie dają one realnych korzyści Radzie, będących jedynie powtórzeniem ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji. Oprócz braku korzyści dla Rady z tytułu takiego porozumienia, pracodawcy niejednokrotnie „przemycają” tam zapisy, które de facto utrudniają działalność Rady.

Jednocześnie dobre porozumienie może przynieść Radzie wymierne korzyści. Dlatego też niniejszym zamieszczamy przykładowe porozumienie na naszej stronie.
Porozumienie zostało nam udostępnione przez Radę Pracowników z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.
Przykład porozumienia rady pracowników można pobrać w pliku pdf (80,8 KB).

Radzie serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że umieszczone przez nas na stronie porozumienie pomoże Państwu w stworzeniu własnych, równie dobrych.

Treść ustawy

Aktualny tekst ustawy o informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji (Dz.U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550, z 2008 r. Nr 93, poz. 584, Nr 120, poz. 778, z 2009 r. Nr 97, poz. 805) do pobrania w pliku pdf (95,7 KB).