Dla aktywistów

Zaletą Centrum jest żywe zaangażowanie w palące problemy społeczne. Na styku relacji między pracodawcą a pracownikiem nierzadko dochodzi do starć, w których to słabsza strona milknie pod presją ekonomiczną. By wyrównać szansę pomogliśmy już 3 tysiącom Rad Pracowników.

Wpierając Rady Pracowników wspieramy partycypację obywatelską. Współdziałanie pracowników w procesie zarządzania przedsiębiorstwem nie jest dla nas celem samym w sobie. Ma ono służyć zarówno jednej jak i drugiej stronie. Jednakże nie poprzez stwarzanie wrażenia dialogu, lecz dzięki poczuciu realnej współodpowiedzialności. Dlatego naszym głównym celem jest stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi Rad Pracowników w Polsce.

Do realizacji naszej misji potrzebujemy pomocy wielu rąk i wielu głów. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni za wkład naszych wolontariuszy.

Wolontariusze to nie zawsze ludzie widoczni z daleka. Dla nas ważne jest jednak to, by współpracować z ludźmi, którzy chcą wykazać się swoimi osiągnięciami przed społeczeństwem oraz przed samym sobą.

Nasi współpracownicy to ludzie, którzy naprawdę pragną zmiany na lepsze.

Pokazujemy, że ich wkład pracy jest znaczący dla zmiany społecznej, bo właśnie siłą niewielkich działań można doprowadzić do doniosłych rezultatów.

Naszym wolontariuszom dajemy narzędzia, zarażamy zapałem, pomagamy w organizacji. Nieustannie szkolimy i motywujemy. Chcemy, aby ich entuzjazm nie gasł i żeby zarażali nim również stałych pracowników Centrum. Angażując ich w działania CWRP zapewniamy poczucie współodpowiedzialności za naszą misję.

Jeżeli czujesz, że nasza idea jest Tobie bliska i chcesz poświęcić swój czas na pracę wolontariusza/społecznika/aktywisty – dołącz do nas!

Wyślij maila na adres rady@inspro.org.pl i napisz kilka słów o sobie. Czekamy na Was!