Jak rozwijać nowoczesne firmy, czyli rola rad w budowaniu akcjonariatu pracowniczego

  • rafał górski

Co może zmienić w przedsiębiorstwach akcjonariat pracowniczy, dlaczego warto go wprowadzać i jak zaangażować w jego rozwój pracowników – dowiemy się podczas 8. Kongresu Innowacyjnej Gospodarki. Wydarzenie odbędzie się 9 listopada 2017 w Warszawie.

Zapraszamy członków rad pracowników do udziału w Kongresie i dyskusjach. Szczególnej uwadze polecamy organizowaną przez nas debatę: „Zaufanie pracowników dla akcjonariatu jako impuls wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Rola przedstawicielstw pracowniczych”.

Debata odbędzie się w 9 listopada 2017 r. w sali A, w godz. 10.50 – 11.50.

Wezmą w niej udział m.in.:

  • Piotr Ciompa – ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników,
  • Rafał Woś – dziennikarz Tygodnika Polityka, Dziennika Gazeta Prawna,
  • Przedstawiciele rad pracowników.
  • Zaproszenia skierowaliśmy również do wiceministra Stanisława Szweda (MRPiPS) oraz rzecznika NSZZ „Solidarność” Marka Lewandowskiego.  (Czekamy na potwierdzenie obecności.)

WAŻNE: Jeśli są Państwo jako członkowie rady pracowników zainteresowani udziałem w debacie w roli panelisty – prosimy o kontakt z Patrycją Kołomańską:512-132-364 lub 42 630 17 49.

Rady pracowników swoje poparcie dla akcjonariatu pracowniczego wyraziły już w apelu przesłanym do wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Inicjatywa powstała podczas Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników w Warszawie 14 czerwca 2016. Pod apelem podpisało się blisko 100 członków rad pracowników: „Silne rady pracowników mogą być szkołą dla dziesiątków i setek tysięcy osób, które będą stanowiły zaczyn w przygotowaniu polskich pracowników do roli odpowiedzialnych akcjonariuszy przedsiębiorstw, realizujących nie tylko zysk, ale także swoje zobowiązania społeczne wobec odbiorców ich produktów, dostawców, osób zatrudnionych oraz społeczności lokalnej”.

Zachęcamy również Państwa do obecności na wydarzeniu. Żeby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie 8. Kongresu Innowacyjnej Gospodarki:

Udział jest bezpłatny.