Jak współzarządzać w miejscu pracy? Przyłącz się do międzynarodowej dyskusji on-line


Partycypacja – współdecydowanie pracowników w wybranych kwestiach – jest warunkiem tego, aby zakłady pracy mogły z powodzeniem humanizować pracę i środowisko, w którym jest ona wykonywana. Jak powinna przebiegać taka współpraca? O tym będą dyskutowali eksperci podczas międzynarodowego spotkania on-line „Partycypacja w miejscu pracy jako warunek humanizacji pracy i środowiska pracy”.

Będzie można posłuchać irlandzkich, brytyjskich oraz niemieckich ekspertów ds. związanych ze stosunkami pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz dialogu społecznego.

Głównym tematem dyskusji będzie zagadnienie partycypacji, czyli swoistej demokracji w miejscu pracy, również w kontekście zmian, które zachodzą w zakładach pracy na skutek wprowadzania w nich nowych technologii produkcji i technologii organizacyjnych.

Do udziału w międzynarodowej dyskusji on-line zaprasza Katedra Polityki Publicznej SGH dnia 8 marca 2021 r., o godz. 11.00. Zapewnione tłumaczenie symultaniczne z jęz. angielskiego na jęz. polski.

Co zrobić, żeby wziąć udział w spotkaniu? Zainteresowane osoby powinny przesłać swój adres e-mail, na który otrzymają link do obrad.

Adres do przesłania swojego e-maila: azybal@sgh.waw.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych: azybal@sgh.waw.pl, 604 234 827

Program

11.00 – Wprowadzenie przez moderatora dyskusji i powitanie w imieniu

Instytutu IDEAS (instytut badawczy irlandzkiego związku zawodowego SIPTU) – Brian McGann, dyrektor

11.10 – Powitanie w imieniu koordynatora projektu z bułgarskiego związku CITUB – Ina Atanasova,

11.30 – Rozwój demokracji w miejscu pracy w Irlandii – Gerry McCormack, zastępca Sekretarza Generalnego, SIPTU,

11.50 – Treść i realizacja projektu DIRECT II – partycypacja w sytuacja zmian technologicznych – Kevin P O’Kelly, ekspert stosunków pracy, ekspert projektu,

12.15 – Przerwa na kawę/herbatę

12.35 – Innowacje w miejscu pracy w Irlandii – Tony Murphy, IDEAS Institute

13.00 – Film Becton Dickenson

13.10 – Kampania Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych pod nazwą Więcej demokracji w miejscu pracy – Isabelle Schömann, Sekretarz Konfederacji, ETUC

13.30 – Dyskusja, moderowanie Brian McGann, Dyrektor Instytutu IDEAS,

13.50 – Podsumowanie

Michael Gold, Royal Holloway College, Uniwersytet Londyński

14.00 – Zamknięcie okrągłego stołu

 

Zapoznaj się z zaproszeniem od organizatorów