Już wkrótce III Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników – weź udział w dyskusji


Już całkiem niedługo, bo 17 czerwca 2021 r.* odbędzie się III Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników. Poszukujemy członków rad pracowników, którzy będą chcieli wziąć udział w dyskusji i podzielić się z uczestnikami spotkania swoimi dobrymi praktykami. 

Do 19 maja czekamy na zgłoszenia osób, które chcą wziąć udział w panelu dyskusyjnym nt. sytuacji rad pracowników w Polsce. Poszukujemy przedstawicieli rad, którzy zechcą podzielić się publicznie sposobami na aktywizację pracowników w zakładzie pracy oraz opowiedzą o sposobach na wypracowanie dobrych relacji z pracodawcą.

Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli rad to już tradycja Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników. W 2019 roku, podczas II spotkania OFRP, w panelu wzięli udział przedstawiciele trzech rad: Renata ParniewiczMałgorzata Nowakowska i Leszek Gradowski.

Zapoznaj się z relacją tekstową z II Forum Rad Pracowników

Zapoznaj się z relacją video z panelu Dobre praktyki rad pracowników

*formuła spotkania, tj. on-line lub hybrydowo zostanie ustalona wkrótce, w zależności od istniejących obostrzeń. Planowane miejsce debaty: Senat RP w Warszawie.

Jak się zgłosić? 

Na zgłoszenia osób, które chcą wziąć udział w panelu poświęconym radom pracowników czekamy do 19 maja 2021 r. Chęć udziału w panelu można zgłosić poprzez wiadomość e-mail na adres rady@instytut.lodz.pl lub telefonicznie 512 132 364.

Więcej informacji udziela: Karolina Fijołek-Głowacka, e-mail: rady@instytut.lodz.pl, tel. 512 132 364