Zespół

Piotr CiompaPiotr Ciompa  Ekspert ds. rad pracowników, absolwent studiów MBA.
Od 1997 r. pracuje jako menadżer w zarządach średnich i dużych przedsiębiorstw, w tym spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Pracował nad projektem nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i prowadzeniu z nimi konsultacji.
Autor raportu eksperckiego „Rady pracowników jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich” oraz praktycznego poradnika „ABC Rad Pracowników”.
Przeszkolił ponad 2100 członków rad pracowników z ponad 500 przedsiębiorstw. Publikacje z jego udziałem poświęcone radom pracowników i dialogowi społecznemu ukazywały się regularnie w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Rzeczpospolitej”.

Kontakt: rady@inspro.org.pl

Piotr CiompaMałgorzata Jankowska absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i podyplomowego studium Public Relations Uniwersytetu Łódzkiego. Ma kilkuletnie doświadczenia praktyczne w koordynacji projektów. Posiada kompetencje w zakresie współpracy z mediami, przygotowywania treści na strony internetowe. Prowadzi komunikację z radami pracowników w wybranych zakresach tematycznych i działaniach (np. organizowanie spotkań z radami, rekrutacja uczestników) w ramach inicjatywy Centrum Wspierania Rad Pracowników. Kierownik ds. merytorycznych projektu „Rady pracowników – skuteczne narzędzie zwiększania zaangażowania obywateli w życie publiczne” (VII 2015 – XI 2016). Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Kontakt: malgorzata.jankowska@inspro.org.pl

Rafał Górski

Rafał Górski – absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego, Studium Menedżerskiego MiniMBA (Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania), Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, Akademii Coachingu.Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich  (INSPRO). Od 2007 roku współtwórca i ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników. Prowadzi szkolenia, coaching i doradztwo. Pracował dla rad pracowników m.in. Volkswagen Group Polska, ORACLE Poland, PGE Energia Odnawialna, Phoenix Contact Wielkopolska Sp z o.o., Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o., Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., East West Spinnig, GRUPA OŻARÓW S.A., Hochtief Polska S.A.Ekspert projektu „Rady pracowników – skuteczne narzędzie zwiększania zaangażowania obywateli w życie publiczne” (VII 2015 – XI 2016). Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W czasie wolnym kształtuje swoje ciało, umysł i ducha, przygotowując się do „Selekcji”, gry terenowej opartej na testach do jednostek specjalnych typu GROM.

Kontakt: rafal.gorski@inspro.org.pl

Koło Naukowe Prawa PracyKoło Naukowe Prawa Pracy, działające przy Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Koło rozpoczęło działalność w 2004 r. Członkami są zarówno studenci, jak i doktoranci oraz absolwenci WPiA UŁ. Działalność KNPP polega
w szczególności na organizowaniu spotkań merytorycznych, na których dyskutowane są zagadnienia problemowe z zakresu prawa pracy. Od 2005 r. Koło wydaje Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Prawa Pracy (później jako Biuletyn Koła Naukowego Prawa Pracy), otwarty na publikacje każdego, kto jest zainteresowany tematyką szeroko pojętego prawa pracy. KNPP organizuje również konferencje naukowe.

Od początku 2012 r. Koło, przy wsparciu merytorycznym pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Prawa Pracy WPiA UŁ współpracuje z Instytutem Spraw Obywatelskich „INSPRO” w ramach projektu Centrum Wspierania Rad Pracowników, udzielając odpowiedzi na pytania zadawane przez Rady Pracowników
z całej Polski.
Zapraszamy na stronę KNPP.