Prośba o udostępnienie wyników kontroli PIP

  • kontrola PIP

Pod koniec marca 2017 roku złożyliśmy wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy, w celu przeprowadzenia kontroli na temat przestrzegania przez pracodawców ustawy o informowaniu i konsultowaniu pracowników.

Akcja zakończyła się olbrzymim sukcesem. W okresie od maja 2017 r. do grudnia 2017 r. PIP przeprowadziła pilotażową kontrolę przestrzegania ustawy w przedsiębiorstwach.

Niestety to jeszcze nie koniec. Teraz, kiedy komisja dokonała wszelkich analiz, zwracamy się do Inspektora  z pisemną prośbą o udostępnienia wyników kontroli. Są one niezbędne do optymalizacji działań i wsparcia świadczonego na rzecz rad w ramach Centrum Wspierania Rad Pracowników.

Treść pisemnej prośby do Inspektora.