Relacja video z III Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników

  • III Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników

Zapraszamy do obejrzenia relacji video z III Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników, które odbyło się 23 czerwca 2021 r. w Senacie RP w Warszawie. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną nie mogliśmy spotkać się zbyt licznie na żywo – wiele osób łączyło się z nami on-line. Tych, którzy słuchali nas na żywo, jak i tych, którzy nie mieli tej możliwości – zachęcamy do obejrzenia nagrań z III Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników.

Panel dyskusyjny: Bez pracy nie ma kołaczy, a bez pracowników nie ma silnej gospodarki. Jak znowelizować ustawę o radach pracowników?

Panel dyskusyjny: Dobre praktyki: Jak mobilizować pracowników do działania? Jak rozmawiać z zarządem? Jak zarządzać radą pracowników?


Projekt „Instytut Spraw Obywatelskich – łapiemy wiatr w żagle” sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.