fbpx

Szkolenia

członków rad pracowników

skorzystało z naszych szkoleń

firm z całej Polski

skorzystało z naszych szkoleń

Zapraszamy do udziału w szkoleniach otwartych „Rada pracowników w firmie”, które przeznaczone jest dla członków rad pracowników i przedstawicieli działów HR:


Aby zamówić szkolenie zamknięte dla rady pracowników w Twojej firmie skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołek-Głowacka, e-mail: karolina.fijolek@grupainspro.pl, tel. 512-132-364

Korzyści dla uczestników

 • Rozwój osobisty i zawodowy.
 • Nabycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjo­nowania rad pracowników
 • Zwiększenie wpływu na dzia­łalność i rozwój firmy, poprzez nabycie kompetencji związanych z prowadzeniem dialogu społecznego
 • Rozszerzenie sieci kontaktów, wymiana pomysłów i doświadczeń

Korzyści dla firmy:

 • Zarząd zyskuje dodatkowe, cenne źródło wiedzy, co jest szczególnie ważne we współczesnej, innowacyjnej i cechującej się szybkimi zmianami gospodarce
 • Wzmocnienie przewagi konkurencyjnej firmy, dzięki wzmocnieniu dialogu społecznego
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników, dzięki sprawnie funkcjonującej radzie pracowników

Prowadzący szkolenia

https://radypracownikow.info/wp-content/uploads/2019/02/gorski-505x225.jpg

Rafał Górski - Ekspert ds. rad pracowników. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył studium menedżerskie Mini MBA i Akademię Coachingu.

Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Od 2007 r. ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników. Szkoli, facylituje i doradza. Pracował m.in. dla: Volkswagen Group Polska, ORACLE Poland, PGE Energia Odnawialna, Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o., Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o., AXA Polska S.A., East West Spinnig, GRUPA OŻARÓW S.A., Hochtief Polska S.A. O radach pracowników pisał m.in. do Tygodnika Solidarność i tygodnika Wprost.

ciompa

Piotr Ciompa - Ekspert ds. rad pracowników. Absolwent studiów MBA.Od 1997 r. pracuje jako menadżer w zarządach średnich i dużych przedsiębiorstw, w tym spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Pracował nad projektem nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i prowadzeniu z nimi konsultacji. Autor raportu eksperckiego „Rady pracowników jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich” oraz praktycznego poradnika „ABC Rad Pracowników”. Przeszkolił członków rad pracowników z ponad 500 przedsiębiorstw. Publikacje z jego udziałem poświęcone radom pracowników i dialogowi społecznemu ukazywały się regularnie w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Rzeczpospolitej”.

Opinie

Na szkoleniu poruszony został szeroki zakres problemów, z którymi boryka się rada pracowników. Zostały przedstawione propozycje działań i różnych możliwości komunikowania się. Ciekawa dyskusja – wymiana doświadczeń, poglądów i możliwych, skutecznych działań. Szkolenie ciekawe, miła atmosfera.

Członek rady pracowników H. Cegielski Poznań S.A.
Członek rady pracowników H. Cegielski Poznań S.A.

Udział w szkoleniu pozwolił mi na wymianę doświadczeń z innymi członkami rad pracowników oraz otworzył oczy na problemy, które były niby oczywiste, ale niedostrzegalne.

Członek rady pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy
Członek rady pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób bardzo interesujący z przytoczeniem wielu praktycznych przykładów. Przekazane informacje są dla mnie wystarczające.

Członek rady pracowników FujiFilm Polska
Członek rady pracowników FujiFilm Polska

Szkolenie uświadomiło nam wszystkim, że powinniśmy działać razem. Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie, pokazanie rozwiązań, które powinny być oczywiste, a czasami nie są.

Członek rady pracowników Phoenix Contact Nowy Tomyśl
Członek rady pracowników Phoenix Contact Nowy Tomyśl

Dowiedzieliśmy się jakie mamy możliwości jako rada pracowników, w jaki sposób kierować zapytania do pracodawcy, na co zwrócić uwagę w redagowaniu pism do pracodawcy.

Członek rady pracowników Leroy Merlin
Członek rady pracowników Leroy Merlin

Udział w szkoleniu pozwolił na pogłębienie wiedzy merytorycznej, nowe pomysły w zakresie funkcjonowania rady pracowników.

Członek rady pracowników Portu Lotniczego Poznań Ławica
Członek rady pracowników Portu Lotniczego Poznań Ławica

Udział w szkoleniu dał mi okazję do wymiany doświadczeń i otwarcie oczu na problemy, które były niby oczywiste, ale niedostrzegalne.

Członek rady pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacja w Bydgoszczy
Członek rady pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacja w Bydgoszczy

Szkolenie dało mi chęć do działania oraz pomysły do stosowania wniosków do zarządu spółki w której pracuję oraz większą świadomość w stosunku do możliwości rad pracowników.

Członek rady pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacja w Bydgoszczy
Członek rady pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacja w Bydgoszczy

Szkolenie pozwoliło mi rozwiać wątpliwości w niektórych tematach, wskazało możliwości lepszej organizacji pracy rady.

Członek rady pracowników ECO SA
Członek rady pracowników ECO SA

Uzyskałam wiele informacji potrzebnych do funkcjonowania w zakładzie pracy, jako rady pracowników.

Członek rady pracowników Clariant Plastics & Coatings
Członek rady pracowników Clariant Plastics & Coatings

Udział w szkoleniu dał mi motywacje do pracy w radzie pracowników.

Członek rady pracowników DNV GL Poland
Członek rady pracowników DNV GL Poland

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń, z których skorzystały rady pracowników z ponad 500 przedsiębiorstw

Rada pracowników – szkolenie na start

Szkolenie otwarte/zamknięte dla rad pierwszej kadencji i dla rad, które nie korzystały wcześniej ze szkoleń.

Program:

1. Przegląd przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie rady pracowników.
1.1. Dyrektywa 2002/14/WE.
1.2. Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
1.3. Kodeks postępowania cywilnego.

2. Narzędzia rady pracowników.
2.1. Co powinno zawierać dobre porozumienie z pracodawcą?
2.2. Co powinien zawierać dobry regulamin działania rady?
2.3. Protokoły ze spotkań.
3. Podstawy informowania i konsultowania.
3.1. Zakres informacji o przedsiębiorstwie do których uprawniona jest rada pracowników.
3.2. Forma przekazywania informacji i konsultowania.
3.3. Praktyczne przykłady z działalności rady pracowników w zakresie informowania i konsultowania.

4. Ochrona członków rady pracowników
4.1 Podstawa prawna ochrony członków rady pracowników.
4.2 Ochrona członków rady pracowników po wygaśnięciu kadencji.

5. Skutecznie działająca rada pracowników
5.1 Analiza SWOT dla rady: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia.
5.2 .Analiza otoczenia, w którym działa rada.
5.3 Jak zachęcać pracowników do współpracy z radą?
5.4. Jak przygotować się do wyborów kolejnej kadencji rady pracowników?
5.5 Skład rady pracowników – praktyczne wskazówki.

6. Plan działania rady.
6.1. Lista zadań do wykonania.
6.2. Osoby odpowiedzialne.
6.3 Terminy.

Ustawa o radach pracowników – praktyczna analiza wraz z komentarzem

Szkolenie zaawansowane.

Program:

1. Rady pracowników w Polsce.
1.1. Kampania w pigułce - historia kampanii obywatelskiej na rzecz rady pracowników prowadzonej od 2006 roku.
1.2. Projekt nowelizacji Instytutu Spraw Obywatelskich. Co wymaga zmiany, żeby rady pracowników mogły działać skuteczniej?
1.3. Aktualna sytuacja rad pracowników.

2. Regulacje prawne związane z radami pracowników.
2.1. Dyrektywa 2002/14/WE. Jak ją wykorzystać w działaniach rady pracowników?
2.2. Praktyczny komentarz do ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
2.3. Kodeks postępowania cywilnego.

3. Funkcjonowanie rad pracowników – wskazówki.
3.1. Zmiana składu rady – wybory uzupełniające.
3.2. Jak przygotować się do wyborów kolejnej kadencji rady pracowników?
3.3 Zasady działania rady. Jak działać, żeby wzmacniać rozwój firmy?
3.4. Jak zachęcać pracowników do współpracy z radą?

4. Dokumenty rady pracowników.
4.1. Co powinno zawierać dobre porozumienie z pracodawcą?
4.2 Co powinien zawierać dobry regulamin działania rady?

5. Narzędzia rady pracowników.
5.1. Analiza SWOT dla rady: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia.
5.2 Analiza otoczenia, w którym działa rada.

6. Plan zadań rady.
6.1 Lista zadań do wykonania.
6.2 Osoby odpowiedzialne.
6.3 Terminy.

7. Komunikacja.
7.1. Jak prowadzić dialog społeczny z pracodawcą?
7.2. Jak zachęcać pracowników do współpracy z radą?
7.3. Jak rozmawiać z otoczeniem w firmie?

Przewodniczący rad pracowników – wyzwania i sposoby działania

Szkolenie dla przewodniczących i zastępców przewodniczących rad pracowników.

Program:

1. Zarządzanie radą w oparciu o mocne strony jej członków.
1.1. Diagnoza mocnych stron członków rady pracowników.
1.2. Dopasowanie zadań w radzie do mocnych stron jej członków.
1.3. Jak mobilizować osoby z rady do działania.

2. Obowiązkowe dokumenty rady pracowników.
2.1 Co powinno zawierać dobre porozumienie z pracodawcą?
2.2 Co powinien zawierać dobry regulamin działania rady?
2.3 Protokoły ze spotkań.

3. Komunikacja rady pracowników z otoczeniem.
3.1. Jak angażować pracowników w działania rady?
3.2. Skuteczna współpraca z pracodawcą.
3.3. Jak rozmawiać ze związkami zawodowymi innymi podmiotami firmie.

4. Zasady, zadania i narzędzia przewodniczącego.
4.1 Zasady – liczy się rezultat.
4.2 Zadania – dbać o cele.
4.3. Narzędzia: jak przeprowadzić efektywne zebranie?

Rada pracowników – źródło wzrostu firmy

Szkolenie dla zarządów, działów HR, kierowników.

Program:

1. Rada pracowników – korzyści dla firmy.
1.1. Dlaczego warto dbać o dialog społeczny w przedsiębiorstwie?
1.2. Rada pracowników – sposób na pozyskiwanie nowych pomysłów na rozwój firmy.
1.3. Przykłady sukcesów firm, których źródłem były rady pracowników.

2. Podstawy informowania i konsultowania.
2.1. Zakres informacji o firmie do których uprawniona jest rada pracowników.
2.2. Forma przekazywania informacji i konsultowania.
2.3. Praktyczne przykłady z działalności firm, w których działają rady pracowników.

3. Jak dobrze przeprowadzić wybory do rady pracowników?
3.1. Zgłoszenie kandydatów i regulamin wyrobów.
3.2. Wybór przewodniczącego rady pracowników.
3.3. Zmiana składu rady – wybory uzupełniające.
3.4. Zasady powoływania kolejnej kadencji rady.

4. Zarządzanie szansami związanym z działalnością rady pracowników w firmie.
4.1. Diagnoza funkcjonowania rady pracowników.
4.2. Analiza szans.
4.3. Jak wykorzystać mocne strony rady pracowników?

Dialog społeczny w firmie – współpraca rady pracowników ze związkami zawodowymi

Program:

 1. Rada pracowników a związek zawodowy. Sojusznicy czy wrogowie?
 2. Dobre praktyki współpracy rady pracowników ze związkami zawodowymi.
 3. Jak budować współpracę w oparciu o mocne strony rady pracowników i związków zawodowych?
 4. Jak prowadzić komunikację między radą pracowników a związkiem zawodowym?
 5. Szukanie trzeciego rozwiązania (synergii).
 6. Obszary konfliktów pomiędzy radą pracowników a związkami zawodowymi. Jak przekuwać konflikt w korzyść? Strategie rozwiązywania konfliktów.
 7. Opracowanie planu współpracy rady pracowników i związków zawodowych. Określenie zasad, metod i rezultatów.

Firma otwarta na pracowników – analiza sprawozdań finansowych

Program:

 1. Podstawowe pojęcia stosowane w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw.
 2. Konstrukcja uproszczonych sprawozdań finansowych na użytek rady pracowników.
 3. Jakie istotne informacje z perspektywy stabilności warunków zatrudnienia zawiera bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne.
 4. Podstawowe wskaźniki obrazujące udział kosztów zatrudnienia w wypracowaniu wyniku ekonomicznego przedsiębiorstwa.
 5. Wieloletni plan finansowy przedsiębiorstwa jako prognoza stabilności i warunków zatrudnienia.
 6. Analiza przykładowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.