Szkolenia otwarte

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń z których skorzystały rady pracowników z ponad 500 przedsiębiorstw. Poniżej przykładowe programy szkoleń:

szkolenie warszawabelka szkoleniaSzkolenie I

Rada pracowników – szkolenie na start

Szkolenie otwarte/zamknięte dla rad pierwszej kadencji i dla rad, które nie korzystały wcześniej ze szkoleń.

 1. Przegląd przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie rady pracowników.
  • Dyrektywa 2002/14/WE.
  • Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
 1. Jak dobrze przeprowadzić wybory do rady pracowników?
  • Zgłoszenie kandydatów i regulamin wyrobów.
  • Wybór przewodniczącego rady pracowników.
  • Zmiana składu rady – wybory uzupełniające.
  • Zasady powoływania kolejnej kadencji rady.
 1. Narzędzia rady pracowników.
  • Co powinno zawierać dobre porozumienie z pracodawcą?
  • Co powinien zawierać dobry regulamin działania rady?
 1. Podstawy informowania i konsultowania.
  • Zakres informacji o przedsiębiorstwie do których uprawniona jest rada pracowników.
  • Forma przekazywania informacji i konsultowania.
  • Praktyczne przykłady z działalności rady pracowników w zakresie informowania i konsultowania.
 1. Ochrona członków rady pracowników
  • Podstawa prawna ochrony członków rady pracowników.
  • Ochrona członków rady pracowników po wygaśnięciu kadencji.
 1. Skutecznie działająca rada pracowników
  • Analiza SWOT dla rady: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia.
  • Plan działania rady.

belka szkoleniaSzkolenie II

Ustawa o radach pracowników – praktyczna analiza wraz z komentarzem

Szkolenie zaawansowane.

 1. Geneza rad pracowników.
  • Rodzaje partycypacji pracowniczej.
  • Dyrektywa 2002/14/WE. Jak ją wykorzystać w działaniach rady pracowników?
 1. Regulacja prawna tworzenia i funkcjonowania rad pracowników – zasady ogólne.
  • Zakres podmiotowy i przedmiotowy.
  • Zasady powoływania rady. Jak przeprowadzić do rady pracowników?
  • Zasady działania rady. Jak działać, żeby mieć wpływ na działania firmy?
 1. Praktyczny komentarz do ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
  • Analiza artykułów 1-28 ustawy. Jakie są konsekwencje zapisów ustawy dla codziennej działalności rady pracowników?
  • Przykłady wdrożenia zapisów ustawy w firmach.
 1. Perspektywy nowelizacji ustawy.
  • Projekt nowelizacji Instytutu Spraw Obywatelskich. Co wymaga zmiany, żeby rady pracowników mogły działać skuteczniej i efektywniej?
  • Jakie zmiany w prawie pracy przygotowuje Komisja Kodyfikacyjna?

belka szkoleniaSzkolenie III

Rada pracowników – źródło wzrostu firmy

Szkolenie dla zarządów, działów HR, kierowników
1. Rada pracowników – korzyści dla firmy
1.1 Dlaczego warto dbać o dialog społeczny w przedsiębiorstwie?
1.2 Rada pracowników – sposób na pozyskiwanie nowych pomysłów na rozwój firmy.
1.3 Przykłady sukcesów firm, których źródłem były rady pracowników.

2. Podstawy informowania i konsultowania.
2.1 Zakres informacji o firmie do których uprawniona jest rada pracowników.
2.2 Forma przekazywania informacji i konsultowania.
2.3 Praktyczne przykłady z działalności firm, w których działają rady pracowników.

3. Jak dobrze przeprowadzić wybory do rady pracowników?
3.1 Zgłoszenie kandydatów i regulamin wyrobów.
3.2 Wybór przewodniczącego rady pracowników.
3.3 Zmiana składu rady – wybory uzupełniające.
3.4 Zasady powoływania kolejnej kadencji rady.

4. Zarządzanie ryzykiem związanym z działalnością rady pracowników w firmie.

belka szkoleniaSzkolenie IV

Dialog społeczny w firmie – jak rada pracowników ma rozmawiać z pracodawcą i pracownikami?

1. Podstawy informowania.
1.1 Zakres informacji o przedsiębiorstwie do których uprawniona jest rada pracowników.
1.2 Forma przekazywania informacji.
1.3 Praktyczne przykłady z działalności rady pracowników w zakresie informowania.

2. Podstawy konsultacji.
2.1 Pojęcie i zakres przedmiotowy konsultacji.
2.2 Charakter i procedura konsultacji.
2.3 Praktyczne przykłady z działalności rady pracowników w zakresie konsultacji.

3. Jak budować współpracę w oparciu o mocne strony rady pracowników i związków zawodowych?

4. Jak angażować pracowników do współpracy z radą pracowników?

5. Plan działania rady.

belka szkoleniaSzkolenie V

Dialog społeczny w firmie – współpraca rady pracowników ze związkami zawodowymi

 1. Rada pracowników a związek zawodowy. Sojusznicy czy wrogowie?
 2. Dobre praktyki współpracy rady pracowników ze związkami zawodowymi.
 3. Jak budować współpracę w oparciu o mocne strony rady pracowników i związków zawodowych?
 4. Jak prowadzić komunikację między radą pracowników a związkiem zawodowym?
 5. Szukanie trzeciego rozwiązania (synergii).
 6. Obszary konfliktów pomiędzy radą pracowników a związkami zawodowymi. Jak przekuwać konflikt w korzyść? Strategie rozwiązywania konfliktów.
 7. Opracowanie planu współpracy rady pracowników i związków zawodowych. Określenie zasad, metod i rezultatów.

belka szkoleniaSzkolenie VI

Przewodniczący rad pracowników – wyzwania i sposoby działania

 1. Zarządzanie radą w oparciu o mocne strony jej członków.
 2. Jak podzielić obowiązki w radzie?
 3. Obowiązkowe dokumenty rady pracowników.
 4. Jak komunikować pracownikom działania rady?
 5. Jak budować więzi i dobrą atmosferę w firmie?
 6. W jaki sposób współpracować z pracodawcą i związkami zawodowymi (jeśli są)?
 7. Dobre przykłady działania liderów rad w polskich firmach.

belka szkoleniaSzkolenie VII

Firma otwarta na pracowników – analiza sprawozdań finansowych

 1. Podstawowe pojęcia stosowane w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw.
 2. Konstrukcja uproszczonych sprawozdań finansowych na użytek rady pracowników.
 3. Jakie istotne informacje z perspektywy stabilności warunków zatrudnienia zawiera bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne.
 4. Podstawowe wskaźniki obrazujące udział kosztów zatrudnienia w wypracowaniu wyniku ekonomicznego przedsiębiorstwa.
 5. Wieloletni plan finansowy przedsiębiorstwa jako prognoza stabilności i warunków zatrudnienia.
 6. Analiza przykładowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.

belka szkolenia

Trenerzy:

Rafał GórskiRafał Górski – absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego, Studium Menedżerskiego MiniMBA (Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania), Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, Akademii Coachingu.Od 2007 roku współtwórca i ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników. Prowadzi szkolenia, coaching i doradztwo. Pracował dla rad pracowników m.in. Volkswagen Group Polska, ORACLE Poland, PGE Energia Odnawialna, Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o., Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o., Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., East West Spinnig, GRUPA OŻARÓW S.A., Hochtief Polska S.A. Felietonista Tygodnika Solidarność i tygodnika Wprost.

Piotr Ciompa ekspertPiotr Ciompa – Ekspert ds. rad pracowników. Absolwent studiów MBA.Od 1997 r. pracuje jako menadżer w zarządach średnich i dużych przedsiębiorstw, w tym spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Pracował nad projektem nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i prowadzeniu z nimi konsultacji. Autor raportu eksperckiego „Rady pracowników jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich” oraz praktycznego poradnika „ABC Rad Pracowników”. Przeszkolił członków rad pracowników z ponad 500 przedsiębiorstw. Publikacje z jego udziałem poświęcone radom pracowników i dialogowi społecznemu ukazywały się regularnie w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Rzeczpospolitej”.

belka szkolenia

Dlaczego warto:

Korzyści dla uczestników

 • Rozwój osobisty i zawodowy.
 • Nabycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjo­nowania rad pracowników
 • Zwiększenie wpływu na dzia­łalność i rozwój firmy, poprzez nabycie kompetencji związanych z prowadzeniem dialogu społecznego
 • Rozszerzenie sieci kontaktów, wymiana pomysłów i doświadczeń

Korzyści dla firmy:

 • Zarząd zyskuje dodatkowe, cenne źródło wiedzy, co jest szczególnie ważne we współczesnej, innowacyjnej i cechującej się szybkimi zmianami gospodarce
 • Wzmocnienie przewagi konkurencyjnej firmy, dzięki wzmocnieniu dialogu społecznego
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników, dzięki sprawnie funkcjonującej radzie pracowników

belka szkolenia

Opinie o szkolenia:

„Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób bardzo interesujący z przytoczeniem wielu praktycznych przykładów. Przekazane informacje są dla mnie wystarczające.” Członek rady pracowników FujiFilm Polska

„Trener w prosty i precyzyjny sposób wskazał cel, sposób oraz zakres działania rady pracowników.” Członek rady pracowników Coveris Rigid Polska Sp. z o.o.

„Szkolenie uświadomiło nam wszystkim, że powinniśmy działać razem. Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie, pokazanie rozwiązań, które powinny być oczywiste, a czasami nie są.” Członek rady pracowników Phoenix Contact

„Na szkoleniu poruszony został szeroki zakres problemów, z którymi boryka się rada pracowników. Zostały przedstawione propozycje działań i różnych możliwości komunikowania się. Ciekawa dyskusja – wymiana doświadczeń, poglądów i możliwych, skutecznych działań. Szkolenie ciekawe, miła atmosfera.” Członek rady pracowników H. Cegielski Poznań S.A.

„Dowiedzieliśmy się jakie mamy możliwości jako rada pracowników, w jaki sposób kierować zapytania do pracodawcy, na co zwrócić uwagę w redagowaniu pism do pracodawcy.” Członek rady pracowników Leroy Melin

Zaufali nam:

nasi_klienci

 

 

Skontaktuj się z nami:

Pozostajemy do dyspozycji. Jesteśmy po to, by odpowiedzieć na pytania związane z funkcjonowaniem rady pracowników w Państwa firmie.

Patrycja Kołomańska
tel. 519-300-646
tel./fax: 42 630 17 49
Centrum Wspierania Rad Pracowników (Grupa INSPRO Sp. z o.o.)
Pomorska 40, 91-408 Łódź
rady@inspro.org.pl