Szkolenie dla rad pracowników we Wrocławiu

 • spotkanie rad warszawa

Zapraszamy na szkolenie dla rad pracowników pt. „Rada pracowników – szkolenie na start”, które odbędzie się 8 listopada 2017 r.  we Wrocławiu.

Program szkolenia:

Rada pracowników – szkolenie na start: 

  1. Szkolenie otwarte/zamknięte dla rad pierwszej kadencji i dla rad, które nie korzystały wcześniej ze szkoleń.

   1. Przegląd przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie rady pracowników.
    • 1.1 Dyrektywa 2002/14/WE.
    • 1.2 Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
   1. Narzędzia rady pracowników.
    • 2.1 Co powinno zawierać dobre porozumienie z pracodawcą?
    • 2.2 Co powinien zawierać dobry regulamin działania rady?
   1. Podstawy informowania i konsultowania.
    • 3.1 Zakres informacji o przedsiębiorstwie do których uprawniona jest rada pracowników.
    • 3.2 Forma przekazywania informacji i konsultowania.
    • 3.3 Praktyczne przykłady z działalności rady pracowników w zakresie informowania i konsultowania.
   1. Ochrona członków rady pracowników
    • 4.1 Podstawa prawna ochrony członków rady pracowników.
    • 4.2 Ochrona członków rady pracowników po wygaśnięciu kadencji.
   1. Zwolnienia w zakładzie pracy 
    • 5.1 Kompetencje rady pracowników.
    • 5.2 Praktyczne przykłady z działalność rad pracowników.
   1. Skutecznie działająca rada pracowników
    • 6.1 Analiza SWOT dla rady: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia.
    • 6.2 Plan działania rady.

belka szkolenia

Szkolenie poprowadzi:

rafał górskiRafał Górski – absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego, Studium Menedżerskiego MiniMBA (Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania), Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, Akademii Coachingu.Od 2007 roku współtwórca i ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników. Prowadzi szkolenia, coaching i doradztwo. Pracował dla rad pracowników m.in. Volkswagen Group Polska, ORACLE Poland, PGE Energia Odnawialna, Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o., Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o., Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., East West Spinnig, GRUPA OŻARÓW S.A., Hochtief Polska S.A. Felietonista Tygodnika Solidarność i tygodnika Wprost.

belka szkolenia

Koszt 680 zł (+23% VAT) / osoba

Cena zawiera:

   • Wynajem sali;
   • Materiały szkoleniowe;
   • Certyfikat uczestnictwa;
   • Całodniowe wyżywienie (obiad, przerwy kawowe);
   • Doradztwo po szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 27 października 2017 r. (piątek)

W przypadku zainteresowania szkoleniem prosimy o przesłanie skanu/zdjęcia wypełnionego formularza do dnia 27 października 2017 r. na adres: rady@inspro.org.pl lub na numer faksu: 42 630 17 49.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy (doc)

Pobierz formularz zgłoszeniowy (pdf)

Ważne: O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!

W przypadku nie zebrania się grupy szkoleniowej organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Patrycją Kołomańską:512-132-364 lub 42 630 17 49;
lub mailowy: patrycja.kolomanska@grupainspro.pl

szkolenie rady pracowników