Weź udział w konferencji online!


Chcesz poszerzyć swój zasób wiedzy? Chcesz poznać trendy międzynarodowe? Weź udział w konferencji!

Katedra Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej online – „Ochrona sygnalistów w miejscu pracy w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Francji i Słowenii – w poszukiwaniu skutecznego modelu ochrony” (“Workplace Whistleblower Protection in the V4 countries, France and Slovenia – in Search of an Effective Model of Protection”), która odbędzie się w dniu 25 września 2020 r.

Konferencja ma na celu przedstawienie obecnej sytuacji w zakresie ochrony sygnalistów oraz omówienie potrzeby i metod poprawy w tym obszarze. Szczególnie w kontekście transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Liczymy, że dzięki tej formie wymiany myśli, nastąpi wzmocnienie współpracy mającej na celu poprawę ram prawnych dotyczących ochrony sygnalistów w państwach Grupy Wyszehradzkiej (V4), a pośrednio zmiana postaw pracowników wobec zgłaszania nieprawidłowości, przy wsparciu słoweńskich i francuskich doświadczeń legislacyjnych.

Wśród prelegentów są naukowcy, w tym eksperci projektu WhistlePro reprezentujący uniwersytety z państw V4, Francji i Słowenii, przedstawiciele władz państwowych, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych, co sprawia, że tematyka konferencji będzie różnorodna i uwzględniająca wielorakie punkty widzenia.

Zainteresowanych prosimy o rejestrację za pośrednictwem strony https://wpia.uni.lodz.pl/en/research/whistlepro (zakładka Events) do dnia 22 września br.
Prosimy o kierowanie wszelkich pytań na adres e-mail: whistlepro_web@wpia.uni.lodz.pl