Wysłaliśmy wnioski o dostęp do informacji publicznej do PIP i MRPiPS

  • co wynika z kontroli PIP

W związku z opublikowanym przez Państwową Inspekcję Pracy wynikami kontroli przestrzegania przez pracodawców przepisów ustawy o informowaniu pracowników i prowadzeniu z nimi konsultacji wysłaliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej zapytania do Głównego Inspektoratu Pracy i Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej do Głównego Inspektoratu Pracy

Adresat: Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy

Szanowny Panie,
nawiązując do pisma z dnia 15 marca 2019 r. (UNP:GIP-19-16529), w trybie dostępu do informacji publicznej uprzejmie proszę o informacje:

  1. Ile spośród 96 kontrolowanych podmiotów było posiadanych przez szeroko pojęty sektor publiczny (Skarb Państwa, samorządy, inne), kapitał  prywatny, w tym zagraniczny?
  2. Za jakie lata kontrola była przeprowadzana?
  3. W ilu skontrolowanych przedsiębiorstwach w okresie trwania kontroli istniała rada pracowników?
  4. Ile spośród kontrolowanych podmiotów podlegało informowaniu i konsultowaniu pracowników w trybie art. 24 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r.

Wniosek o dostęp do informacji publicznej do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Adresat: Minister Elżbieta Rafalska

Szanowna Pani Minister,
w trybie dostępu do informacji publicznej proszę o przesłanie:

  1. Raportu (dokumentu), jaki otrzymało Pani ministerstwo od Państwowej Inspekcji Pracy ws. kontroli przestrzegania ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji.
  2. Oceny wyników wyżej wymienionej kontroli PIP przez właściwy Departament lub inną komórkę organizacyjną MRPiPS wraz z rekomendacjami dla kierownictwa resortu.