Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Andrzej Zybała przewodniczący Rady Naukowej „Dialogu. Pisma Dialogu Społecznego”.

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Członek rady programowej Instytutu Spraw Obywatelskich w Łodzi prowadzącego Centrum Wspierania Rad Pracowników dr hab. Andrzej Zybała został wybrany na przewodniczącego Rady Naukowej "Dialogu. Pisma Dialogu Społecznego".

Skład Rady Naukowej „Dialogu. Pisma Dialogu Społecznego”:

dr Grzegorz Baczewski, Konfederacja Lewiatan, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy

dr Jan Czarzasty, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Filozofii Socjologii i Socjologii Ekonomicznej

Pani Edyta Doboszyńska, Dyrektor Generalny Związku Rzemiosła Polskiego

prof. dr hab. Kazimierz W. Frieske, Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

prof. dr hab. Juliusz Gardawski, Szkoła Główna Handlowa, Dyrektor Instytutu Filozofii Socjologii i Socjologii Ekonomicznej

prof. dr hab. Wiesława Kozek, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Elżbieta Kryńska, Uniwersytet Łódzki, Kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej

Pan Michał Kuszyk, Pracodawcy RP, Prezes Związku Pracodawców Polska Miedź

dr hab. Wojciech Misztal, Dyrektor Instytutu Socjologii UMCS Lublin

dr Marek Pliszkiewicz, Forum Związków Zawodowych, Dyrektor Centrum Badań i Studiów Europejskich

prof. dr hab. Jacek Sroka, Uniwersytet Wrocławski

Pan Piotr Szumlewicz, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

dr Rafał Towalski, Szkoła Główna Handlowa, Prodziekan Studium Licencjackiego

prof. dr hab. Jerzy Wratny, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Kierownik Zakładu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

dr hab. Andrzej Zybała, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (Przewodniczący Rady Naukowej)

Pan Zbigniew Żurek, Wiceprezes Business Centre Club

Źródło