Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Szkolenia dla rad pracowników

Korzyści dla uczestników:

 • Rozwój osobisty i zawodowy
 • Nabycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania rad pracowników
 • Zwiększenie wpływu na działalność i rozwój firmy, poprzez nabycie kompetencji związanych z prowadzeniem dialogu społecznego
 • Rozszerzenie sieci kontaktów, wymiana pomysłów i doświadczeń

Korzyści dla firmy:

 • Zarząd zyskuje dodatkowe, cenne źródło wiedzy, co jest szczególnie ważne we współczesnej, innowacyjnej i cechującej się szybkimi zmianami gospodarce
 • Wzmocnienie przewagi konkurencyjnej firmy, dzięki wzmocnieniu dialogu społecznego
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników, dzięki sprawnie funkcjonującej radzie pracowników

Z naszych szkoleń skorzystało ponad

3500 członków rad pracowników

500 firm z całej Polski

między innymi:

 • INTERPRINT Polska
 • Oras Olesno
 • SWM Poland
 • Orsted
 • L'Oreal Polska
 • NAFTOPORT
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
 • Proteon Pharmaceuticals
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych
 • Koleje Małopolskie
 • Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach
 • Sosnowieckie Wodociągi
 • Wirtualna Polska Media
 • PGE Energia Ciepła
 • Anwil
 • AGORA
 • ABB
 • Stalobrex
 • Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych
 • Zarząd Portu Morskiego Gdańsk
 • Krosno Glass
 • Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL Świdnik”
 • Szpital Powiatowy w Chrzanowie
 • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy
 • Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE”
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociagów i Kanalizacji
 • Deutsche Bank Polska
 • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
 • Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 • Instytut Kolejnictwa
 • Phoenix Contact Wielkopolska
 • FUJIFILM
 • Walcownia Metali „Dziedzice”
 • JSW KOKS S.A.
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4
 • Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin
 • Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach
 • Lincoln Electric Bester
 • GE Aviation
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Scanfil Poland
 • ZF Automotive Systems Poland
 • Muzeum Historii Żydów Polskich
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Lufthansa Systems Poland
 • PGE Systemy
 • WABCO Polska
 • DNV Poland
 • Samsung Electronics Polska
 • Bank Pocztowy
 • Port Lotniczy Poznań-Ławica
 • Lot AMS

Prowadzący szkolenia

Rafał Górski

Rafał Górski

Ekspert ds. rad pracowników. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył studium menedżerskie Mini MBA i Akademię Coachingu.

Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Od 2007 r. ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników. Szkoli, facylituje i doradza. Pracował m.in. dla: Volkswagen Group Polska, ORACLE Poland, PGE Energia Odnawialna, Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o., Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o., AXA Polska S.A., East West Spinnig, GRUPA OŻARÓW S.A., Hochtief Polska S.A. O radach pracowników pisał m.in. do Tygodnika Solidarność i tygodnika Wprost.

Mariusz Ławnik

Mariusz Ławnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Zawodowo specjalista ds. finansów, Aktualnie zatrudniony jako doradca biznesowy w Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich. Wcześniej 14 lat w bankowości jako specjalista od kredytów dla firm i kredytów mieszkaniowych oraz 1 rok jako specjalista ds. finansów Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Praktyk i entuzjasta zwiększania partycypacji pracowniczej, aktywnego udziału strony społecznej w przedsiębiorstwach, jeden z inicjatorów próby zmiany przepisów prawa pracy dot. szczególnej ochrony stosunku pracy działaczy związkowych. Przewodniczący Komitetu Założycielskiego i pierwszy Przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników mBank S.A. (2021-2022), członek Rady Pracowników mBank S.A.(kadencja 2019-2021).

Opinie uczestników

Na szkoleniu poruszony został szeroki zakres problemów, z którymi boryka się rada pracowników. Zostały przedstawione propozycje działań i różnych możliwości komunikowania się. Ciekawa dyskusja – wymiana doświadczeń, poglądów i możliwych, skutecznych działań. Szkolenie ciekawe, miła atmosfera. Członek rady pracowników H. Cegielski Poznań S.A.
Udział w szkoleniu pozwolił mi na wymianę doświadczeń z innymi członkami rad pracowników oraz otworzył oczy na problemy, które były niby oczywiste, ale niedostrzegalne. Członek rady pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy
Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób bardzo interesujący z przytoczeniem wielu praktycznych przykładów. Przekazane informacje są dla mnie wystarczające. Członek rady pracowników FujiFilm Polska
Szkolenie uświadomiło nam wszystkim, że powinniśmy działać razem. Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie, pokazanie rozwiązań, które powinny być oczywiste, a czasami nie są. Członek rady pracowników Phoenix Contact Nowy Tomyśl
Dowiedzieliśmy się jakie mamy możliwości jako rada pracowników, w jaki sposób kierować zapytania do pracodawcy, na co zwrócić uwagę w redagowaniu pism do pracodawcy. Członek rady pracowników Leroy Merlin
Udział w szkoleniu pozwolił na pogłębienie wiedzy merytorycznej, nowe pomysły w zakresie funkcjonowania rady pracowników. Członek rady pracowników Portu Lotniczego Poznań Ławica
Szkolenie dało mi chęć do działania oraz pomysły do stosowania wniosków do zarządu spółki w której pracuję oraz większą świadomość w stosunku do możliwości rad pracowników. Członek rady pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacja w Bydgoszczy
Szkolenie pozwoliło mi rozwiać wątpliwości w niektórych tematach, wskazało możliwości lepszej organizacji pracy rady. Członek rady pracowników ECO SA
Uzyskałam wiele informacji potrzebnych do funkcjonowania w zakładzie pracy, jako rady pracowników. Członek rady pracowników Clariant Plastics & Coatings
Udział w szkoleniu dał mi motywacje do pracy w radzie pracowników. Członek rady pracowników DNV GL Poland
Fachowe przygotowanie prowadzącego, przykłady „z życia” – szkolenie dało mi większą wiedzę na temat rady pracowników i sposobu jej działalności. Członek rady pracowników Enea Ciepło
Prowadzący ma doświadczenie w rozmowie z pracownikami i pracodawcą, poparte przykładami z innych szkoleń z radami pracowników. Udział w szkoleniu dał mi możliwość wypracowania dialogu, zbudowanie przestrzeni do wzajemnego porozumienia w firmie. Członek rady pracowników Interprint
Udział w szkoleniu ugruntował moją wiedzę na temat rady pracowników i potwierdził, że czeka nas dużo pracy nad tym aby rada wniosła wkład w rozwój przedsiębiorstwa. Członek rady pracowników Interprint
Dzięki szkoleniu wiem, że rada pracowników to organ, który jednak może decydować i nieść wpływ na pracodawcę. Liczą się dialog, kultura osobista, komunikacja i dyplomacja. Członek rady pracowników Interprint
Na szkoleniu przygotowaliśmy program współpracy Rady Pracowników i Związków Zawodowych. Wiemy, jakie możliwości mają w rozmowach z zarządem firmy mają rada i związek. Członek rady pracowników Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
Trener umiejętnie dopasowuje metody szkoleniowe do bieżącej sytuacji i potrzeb dyskusji. Bardzo dobra moderacja, skuteczna integracja zespołu. Członek rady pracowników Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
Na szkoleniu poznałam swoje prawa jako członka rady pracowników. Udział w szkoleniu dał mi motywację do działania Członek rady pracowników Oras Olesno
Dzięki szkoleniu myślę dużo poważniej o mojej roli członka rady. Członek rady pracowników Orsted
Szkolenie naświetla realia rad pracowników w Polsce. Członek rady pracowników Orsted
Szkolenie daje pełen przegląd potrzebnych informacji, zarówno podstaw prawnych, jak i porad dotyczących skutecznego działania jako rada pracowników. Pozwoliło mi na wyklarowanie wizji siebie w radzie, wyznaczenie celów i przybliżyło metody, które mogą pomóc w ich realizacji. Członek rady pracowników OrstedProteon Pharmaceuticals

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń, z których skorzystały rady pracowników z ponad 500 przedsiębiorstw

Rada pracowników – szkolenie na start

Szkolenie otwarte/zamknięte dla rad pierwszej kadencji i dla rad, które nie korzystały wcześniej ze szkoleń.

 1. Przegląd przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie rady pracowników.
  1. Dyrektywa 2002/14/WE.
  2. Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
  3. Kodeks postępowania cywilnego.
 2. Narzędzia rady pracowników.
  1. Co powinno zawierać dobre porozumienie z pracodawcą?
  2. Co powinien zawierać dobry regulamin działania rady?
  3. Protokoły ze spotkań.
 3. Podstawy informowania i konsultowania.
  1. Zakres informacji o przedsiębiorstwie do których uprawniona jest rada pracowników.
  2. Forma przekazywania informacji i konsultowania.
  3. Praktyczne przykłady z działalności rady pracowników w zakresie informowania i konsultowania.
 4. Ochrona członków rady pracowników
  1. Podstawa prawna ochrony członków rady pracowników.
  2. Ochrona członków rady pracowników po wygaśnięciu kadencji.
 5. Skutecznie działająca rada pracowników
  1. Analiza SWOT dla rady: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia.
  2. Analiza otoczenia, w którym działa rada.
  3. Jak zachęcać pracowników do współpracy z radą?
  4. Jak przygotować się do wyborów kolejnej kadencji rady pracowników?
  5. Skład rady pracowników – praktyczne wskazówki.
 6. Plan działania rady.
  1. Lista zadań do wykonania.
  2. Osoby odpowiedzialne.
  3. Terminy.

Ustawa o radach pracowników – praktyczna analiza wraz z komentarzem

Szkolenie zaawansowane.

 1. Rady pracowników w Polsce.
  1. Kampania w pigułce - historia kampanii obywatelskiej na rzecz rady pracowników prowadzonej od 2006 roku.
  2. Projekt nowelizacji Instytutu Spraw Obywatelskich. Co wymaga zmiany, żeby rady pracowników mogły działać skuteczniej?
  3. Aktualna sytuacja rad pracowników.
 2. Regulacje prawne związane z radami pracowników.
  1. Dyrektywa 2002/14/WE. Jak ją wykorzystać w działaniach rady pracowników?
  2. Praktyczny komentarz do ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
  3. Kodeks postępowania cywilnego.
 3. Funkcjonowanie rad pracowników – wskazówki.
  1. Zmiana składu rady – wybory uzupełniające.
  2. Jak przygotować się do wyborów kolejnej kadencji rady pracowników?
  3. Zasady działania rady. Jak działać, żeby wzmacniać rozwój firmy?
  4. Jak zachęcać pracowników do współpracy z radą?
 4. Dokumenty rady pracowników.
  1. Co powinno zawierać dobre porozumienie z pracodawcą?
  2. Co powinien zawierać dobry regulamin działania rady?
 5. Narzędzia rady pracowników.
  1. Analiza SWOT dla rady: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia.
  2. Analiza otoczenia, w którym działa rada.
 6. Plan zadań rady.
  1. Lista zadań do wykonania.
  2. Osoby odpowiedzialne.
  3. Terminy.
 7. Komunikacja.
  1. Jak prowadzić dialog społeczny z pracodawcą?
  2. Jak zachęcać pracowników do współpracy z radą?
  3. Jak rozmawiać z otoczeniem w firmie?

Przewodniczący rad pracowników – wyzwania i sposoby działania

Szkolenie dla przewodniczących i zastępców przewodniczących rad pracowników.

 1. Zarządzanie radą w oparciu o mocne strony jej członków.
  1. Diagnoza mocnych stron członków rady pracowników.
  2. Dopasowanie zadań w radzie do mocnych stron jej członków.
  3. Jak mobilizować osoby z rady do działania.
 2. Obowiązkowe dokumenty rady pracowników.
  1. Co powinno zawierać dobre porozumienie z pracodawcą?
  2. Co powinien zawierać dobry regulamin działania rady?
  3. Protokoły ze spotkań.
 3. Komunikacja rady pracowników z otoczeniem.
  1. Jak angażować pracowników w działania rady?
  2. Skuteczna współpraca z pracodawcą.
  3. Jak rozmawiać ze związkami zawodowymi innymi podmiotami firmie.
 4. Zasady, zadania i narzędzia przewodniczącego.
  1. Zasady – liczy się rezultat.
  2. Zadania – dbać o cele.
  3. Narzędzia: jak przeprowadzić efektywne zebranie?

Rada pracowników – źródło wzrostu firmy

Szkolenie dla zarządów, działów HR, kierowników.

 1. Rada pracowników – korzyści dla firmy.
  1. Dlaczego warto dbać o dialog społeczny w przedsiębiorstwie?
  2. Rada pracowników – sposób na pozyskiwanie nowych pomysłów na rozwój firmy.
  3. Przykłady sukcesów firm, których źródłem były rady pracowników.
 2. Podstawy informowania i konsultowania.
  1. Zakres informacji o firmie do których uprawniona jest rada pracowników.
  2. Forma przekazywania informacji i konsultowania.
  3. Praktyczne przykłady z działalności firm, w których działają rady pracowników.
 3. Jak dobrze przeprowadzić wybory do rady pracowników?
  1. Zgłoszenie kandydatów i regulamin wyrobów.
  2. Wybór przewodniczącego rady pracowników.
  3. Zmiana składu rady – wybory uzupełniające.
  4. Zasady powoływania kolejnej kadencji rady.
 4. Zarządzanie szansami związanym z działalnością rady pracowników w firmie.
  1. Diagnoza funkcjonowania rady pracowników.
  2. Analiza szans.
  3. Jak wykorzystać mocne strony rady pracowników?

Dialog społeczny w firmie – współpraca rady pracowników ze związkami zawodowymi

 1. Rada pracowników a związek zawodowy. Sojusznicy czy wrogowie?
 2. Dobre praktyki współpracy rady pracowników ze związkami zawodowymi.
 3. Jak budować współpracę w oparciu o mocne strony rady pracowników i związków zawodowych?
 4. Jak prowadzić komunikację między radą pracowników a związkiem zawodowym?
 5. Szukanie trzeciego rozwiązania (synergii).
 6. Obszary konfliktów pomiędzy radą pracowników a związkami zawodowymi. Jak przekuwać konflikt w korzyść? Strategie rozwiązywania konfliktów.
 7. Opracowanie planu współpracy rady pracowników i związków zawodowych. Określenie zasad, metod i rezultatów.

Firma otwarta na pracowników – analiza sprawozdań finansowych

 1. Podstawowe pojęcia stosowane w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw.
 2. Konstrukcja uproszczonych sprawozdań finansowych na użytek rady pracowników.
 3. Jakie istotne informacje z perspektywy stabilności warunków zatrudnienia zawiera bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne.
 4. Podstawowe wskaźniki obrazujące udział kosztów zatrudnienia w wypracowaniu wyniku ekonomicznego przedsiębiorstwa.
 5. Wieloletni plan finansowy przedsiębiorstwa jako prognoza stabilności i warunków zatrudnienia.
 6. Analiza przykładowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.

Zamów szkolenie

Aby zamówić szkolenie zamknięte dla rady pracowników w Twojej firmie skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołek-Głowacka

Karolina Fijołek-Głowacka
karolina.fijolek@grupainspro.pl
512-132-364