Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Dialog i konkurencyjność w polskich przedsiębiorstwach. Zapraszamy na seminarium SGH

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Niewykorzystane źródła konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Dialog społeczny - partnerzy społeczni wobec partycypacji w miejscu pracy i humanizacji pracy - to tematy seminarium, które odbędzie się 26 listopada 2021 (piątek) godz. 10.30 - 14.30.

Zaplanowano dwa panele dyskusyjne

  1. Konkurencyjne polskie przedsiębiorstwa – partycypacyjne, humanizujące organizację pracy w warunkach zmian technologicznych

Paneliści: prof. Andrzej Blikle (UW), prof. Jacek Miroński (SGH), prof. Danuta Walczak-Duraj (UŁ), prof. Juliusz Gardawski, Michał Drozdek

Moderator: prof. Andrzej Zybała (SGH)

  1. Pracodawcy i pracownicy na drodze do wytworzenia lepszego dialogu – lepsze modele funkcjonowania związków zawodowych i organizacji pracodawców: układy zbiorowe pracy, partycypacja, konkurencyjność

Moderator: prof. Andrzej Zybała (SGH)

(Seminarium organizowane jest w ramach projektu pt. DIRECT II finansowanego przez Komisję Europejską na temat partycypacji pracowniczej w warunkach przekształceń technologicznych.)

Szczegóły organizacyjne

Więcej o informacji o seminarium: https://www.facebook.com/events/3174792249473999?ref=newsfeed

Termin seminarium – 26 listopada 2021, piątek, godz. 10.30-14.30,

Miejsce: Seminarium odbędzie w dwóch formach:

  1. w „realu”: w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162, sala nr 152 (budynek „G”).
  2. online za pomocą linku - https://bit.ly/3lhl7Pn

Zapewniamy osobom, które zgłoszą się najwcześniej, catering, obiad, pokrycie kosztów dojazdu i noclegu.

Osoby do kontaktu: Andrzej Zybała, azybal@sgh.waw.pl, 604 234 827,

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 15.11.2021: azybal@sgh.waw.pl

Program w pdf do pobrania

O projekcie

Projekt „Rozwijanie i doskonalenie demokracji w miejscu pracy jako warunek humanizowania procesu pracy i środowiska pracy (DIRECT II VS/2020/0101).

Dotyczy partycypacji pracowniczej we wprowadzaniu nowych technologii w sektorze przemysłu i usług (komercyjnych, publicznych).

Badacze mają za zadanie analizowanie na ile wprowadzanie nowych technologii ma miejsce i może mieć miejsce przy wykorzystaniu mechanizmów partycypacji pracowników. Przedmiotem badań są relacje pracownicze i relacje na linii menedżerowie – pracownicy w sytuacji, gdy w danej firmie dochodzi do istotnej zmiany technologicznej.

Przedmiotem analizy są również relacje między praktykowaniem bezpośredniej partycypacji w zarządzaniu a możliwością:

  1. humanizacji środowiska pracy,
  2. poprawy umiejętności pracowniczych oraz dobrostanu pracowniczego w miejscu pracy,
  3. poprawy satysfakcji z pracy i poziomu motywacji.

Kluczową kwestią jest określenie poziomu zaangażowania pracowników w sytuacji wprowadzania zmian technologicznych, na ile są podmiotami wpływającymi na sposób wdrożenia nowych technologii.

Przedmiotem analiz jest rola, którą pełnią przedstawiciele pracowników na sposób wdrażania nowych technologii, w tym przedstawiciele związków zawodowych. To kwestia na ile są konsultowani w określonych momentach procesu, czy to planowania zmiany, określania sposobu jej przeprowadzenia, czy końcowego wdrożenia nowych technologii.