Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Dobra wiadomość! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeanalizuje sytuację rad pracowników.

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Wiceminister, Sekretarz Stanu w MRPiPS, Stanisław Szwed, odpowiedział na nasz apel w sprawie projektu nowelizacji ustawy o radach pracowników. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli INSPRO na spotkanie.

„(…) pragnę przekazać, że z zainteresowaniem zapoznałem się zarówno z propozycjami zmian w ustawie z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,  jak i z wynikami 10-letniej działalności Centrum Wspierania Rad Pracowników. W opinii resortu odpowiedzialnego za rozwój prawa pracy rady pracowników są ważnym elementem systemu zbiorowego prawa pracy. Rady pracowników, obok związków zawodowych, stanowią podstawowy kanał wymiany informacji między pracodawcą a załogą zakładu pracy” – czytamy w piśmie.

We wrześniu 2016 r. rozpocznie działalność Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. Jej zadaniem będzie m.in. opracowanie nowego Kodeksu zbiorowego prawa pracy. „Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji – jako istotny element zbiorowego prawa pracy – będzie również podmiotem prac Komisji” – podkreśla w piśmie wiceminister Stanisław Szwed.

Z treści pisma wynika też, że MRPiPS otrzymało z Ministerstwa Rozwoju dokumentację dotyczącą Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników.

Rady zawarły swoje opinie i potrzeby w społecznym projekcie nowelizacji ustawy o radach pracowników. Następny krok należy do osób, które zajmą się opracowaniem przepisów prawa pod kątem zmieniających się warunków gospodarczych. Żeby nie zapomniały o konieczności zmiany zapisów ustawy o radach pracowników, trzeba im cały czas o tym przypominać. Dlatego z pewnością skorzystamy z zaproszenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Za zaproszenie dziękujemy.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego pisma MRPiPS.

logo fio