Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Goście Forum

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych (FZZ), Dorota Gardias oraz Bogusław Kaczmarek, Prezes Stowarzyszenia Działaczy Samorządu Pracowniczego, wezmą udział w Ogólnopolskim Forum Rad Pracowników.

To pierwsi z gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie i zgodzili się wziąć udział w forum i debacie o radach pracowników. Bardzo się z tego cieszymy.

W tym roku obchodzimy 10-lecie działalności rad pracowników w Polsce (ustawa z 7 kwietnia 2006 roku). To wystarczający czas do określenia potrzeb, problemów i wyzwań stojących przed radami. Mamy nadzieję, że podczas forum przeanalizujemy je w trakcie merytorycznej dyskusji. Dyskusji, która powinna zaowocować konkretnymi wnioskami i działaniami.

logo fio