Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Konferencja: Ochrona sygnalistów w miejscu pracy w państwach V4, Francji i Słowenii. Obecne regulacje i proponowane zmiany

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

15 czerwca 2021 r. w godz. 9.00-15.45 odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ochrona sygnalistów w miejscu pracy w państwach V4, Francji i Słowenii - obecne regulacje i proponowane zmiany. Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Łódzki. Konferencja odbędzie się w formule on-line.

Konferencja jest organizowana w ramach Grantu Wyszehradzkiego „OCHRONA SYGNALISTÓW W MIEJSCU PRACY W PAŃSTWACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ, FRANCJI I SŁOWENII” (WHISTLEPRO). Projekt koncentruje się na ochronie pracowników, którzy ujawniają nieprawidłowości lub naruszenia prawa w swoich organizacjach, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym (whistleblowing).

Jego celem jest poprawa ram prawnych dotyczących ochrony sygnalistów w państwach Grupy Wyszehradzkiej, a pośrednio zmiana postaw pracowników wobec zgłaszania nieprawidłowości, co będzie realizowane m. in. w oparciu o słoweńskie i francuskie doświadczenia legislacyjne. Głównym celem projektu jest opracowanie modelu skutecznej ochrony sygnalistów we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej, w szczególności w związku z obowiązkiem państw członkowskich Unii Europejskiej implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, do

dnia 17 grudnia 2021 r.

Więcej informacji o konferencji oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie projektu WhistlePRO

Rejestracja na wydarzenie trwa do 10 czerwca.