Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

O kolejne niejasności mniej?

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Tekst pochodzi z dziennika Gazeta Prawna

Resort pracy chce, by rady pracowników działały także wtedy, gdy liczba zatrudnionych praco­wników zmniejszy się poniżej poziomu uprawniającego załogę do ich powoływania. Są jednak i propozycje, które wydają się mniej korzystne dla pracowników.

logo_gazeta_prawna

Dotychczasowe, niejednoznaczne

przepisy doprecyzowuje projekt nowelizacji ustawy z dnia 7 kwietnia

2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi

konsultacji, przekazany już do konsultacji partnerom społecznym.

Projekt zakłada, że zmniejszenie się liczby zatrudnionych poniżej progu

50 pracowników nie będzie mieć wpływu na działalność już wybranych rad.

Ma to zapobiec przypadkom wielokrotnych wyborów członków rady

pracowników u pracodawców o zmiennym poziomie zatrudnienia. Ponadto,

projekt zwalnia pracodawcę z obowiązku zorganizowania wyborów do rady

pracowników w każdym przypadku, co motywowane jest tym, że jej

powstanie zależy przecież od woli pracowników lub reprezentatywnych

organizacji związkowych.

Są też i inne propozycje zmian. Autorzy projektu zaproponowali

usunięcie z ustawy obecnego art. 11 ust. 4, zgodnie z którym rada

działa do dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranego składu. Obecnie

obowiązujące przepisy zapewniają międzykadencyjną ciągłość pracy rady

pracowników. Zaproponowano wreszcie zapis, który zakończy wątpliwości

pojawiające się w sytuacji, kiedy jeden z radnych przestanie być

pracownikiem danego przedsiębiorstwa, zrzeknie się swojej funkcji lub

zostanie odwołany przez organizację związkową. Resort chce, by w razie

ustania członkowstwa członka rady wybranego przez reprezentatywne

organizacje związkowe wyboru uzupełniającego dokonywała organizacja

związkowa (dotychczasowe przepisy rodziły wątpliwości, czy wybór ma

dotyczyć wszystkich członków rady czy powinny odbyć się tylko wybory

uzupełniające).

Pełna wersja wiadomości prawno-gospodarczych – czytaj na gazetaprawna.pl